Na Luníku sa vymenili misijní dobrovoľníci

(Luník, 16. septembra 2013) – Ako už býva zvykom, prelom prázdnin a nového školského roka je spojený aj s výmenou misijných dobrovoľníkov. A tak po niekoľkodňovom plánovaní a zlaďovaní aktivít na saleziánskej chate Borda prišiel piatok 30.8.2013 – veľký deň pre nových, ale i služobne starších dobrovoľníkov.

Pre nás – nových dobrovoľníkov – znamenal začiatok plný výziev a očakávaní, čo nám tento rok na Luniku IX prinesie a čo naopak môžeme my ponúknuť ľuďom žijúcim na tomto sídlisku, „starí“ dobrovoľníci v tento deň vo svojich srdciach rekapitulovali všetko, čo zažili, a lúčili sa s ľuďmi, ktorí im prirástli k srdcu.

Za veľkodušnosť vo vykonávaní misijného dobrovoľníctva patrí obrovská vďaka Maťke Rehákovej, Lenke Košovej a „ujovi“ Jozefovi Balejovi, ktorí symbolicky odovzdali kľúče novým dobrovoľníkom Erike Rindošovej, Hane Puvákovej a Marekovi Ľubiščákovi, ktorí Vás prosia o modlitbu, aby bola ich práca požehnaná.

 

 

Informoval: Marek ĽubiščákVideo: Peter Roth SDB

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.