Na Luníku slávili Turíce s provinciálom

(Košice-Luník IX, 23. mája 2013) – Slávnosť Zoslania Ducha Svätého patrí medzi najväčšie cirkevné sviatky, a tak nám záležalo na tom, aby sme ho prežili čo najplnšie. Chystali sme sa naň deviatnikom a v predvečer sviatku sme sa zišli v našom kostole na spoločnej adorácii a modlitbe vešpier.

Turíčna nedeľa bola krásna, zaliata slnkom. Slávnostnú sv. omšu slávil spolu s našimi kňazmi provinciál saleziánov don Karol Maník. Nechýbali pekné spevy a výzdoba. Otec provinciál nás povzbudil k otvorenosti voči Duchu Svätému, ktorý je pôvodcom každej dobrej myšlienky a každého dobrého diela.

Veríme, že to dobré dielo si Duch Svätý vykoná aj medzi nami na Luníku. My ho o to veľmi prosíme.

Zdroj: www.lunik9.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.