Na Madagaskare zomrel slovenský salezián Vladimír Stuchlý

(Madagaskar, Tamatave 30. marca 2021) – Vo veku 57 rokov zomrel v pondelok 29. marca na Madagaskare slovenský salezián don Vladimír Stuchlý, pôvodom z Chorvátska. Niekoľko dní strávil v nemocnici v druhom najväčšom meste krajiny v Tamatave, kde mu bola zverená stavba nového saleziánskeho diela.

2021 03 30 zomrel-stuchly1„Bol hospitalizovaný kvôli covidu v nemocnici, jeho stav sa rýchlo zhoršoval a napokon ochoreniu podľahol,“ napísal v krátkej správe jeho direktor don Erminio De Santis, zo saleziánskej komunity v meste Ivato. „Bol horlivý misionár, z Madagaskaru spravil svoju vlasť: podnikavý, tvorivý, tímový, srdečný a veselý, evanjelizátor duše i tela, neúnavný, vždy plný nádeje, s pohľadom do budúcnosti. Bol darom pre toho, kto ho spoznal. Misaotre (ďakujeme) za tvoje svedectvo syna dona Bosca,“ doplnil svoju správu don De Santis. Saleziáni na Madagaskare majú úmysel pochovať ho priamo na pozemku nového saleziánskeho diela, ktoré budoval v Tamatave.

Don Vladimír Stuchlý sa narodil 18. júla 1963 v slovenskej rodine v chorvátskom Josipovaci pri Osijeku, vo vtedajšej Juhoslávii. Jeho rodičia sa volali Štefan Stuchlý a Anna rodená Bažantová. Prastarí rodičia pochádzali z Kysúc. Ako chlapec sa dostal študovať na gymnázium v Slovenskom ústave svätého Cyrila a Metoda v Ríme, odkiaľ v roku 1980 vstúpil do saleziánskeho noviciátu v Lanuvio a 8. septembra 1981 zložil prvé rehoľné sľuby. Vrátil sa do Juhoslávie, kde absolvoval vojenskú službu, v rokoch 1984-86 študoval filozofiu v Nave, v roku 1986 odišiel ako mladý saleziánsky asistent v rámci veľkého celosvetového saleziánskeho „Projektu Afrika“ na Madagaskar, kde zostal tri roky. V roku 1989 ho volali pracovať aj na Slovensko, ale on si vybral Madagaskar. Teológiu študoval v rokoch 1989 až 1994 v Ríme a urobil si z nej aj licenciát. Ako diakon sa v septembri 1994 vrátil na Madagaskar a v Tulear-Mahavatse bol 22. januára 1995 vysvätený za kňaza. Počas svojich 39 rokov saleziánskeho života zastával úlohy direktora, ekonóma i farára, v rokoch 2006 až 2011 bol tiež provinciálnym ekonóm; postupne žil vo všetkých tamojších saleziánskych komunitách. Na Madagaskare prežil celkovo takmer 30 rokov života.

„Zmenil život tisíckam ľudí. Na Madagaskare postavil deväť kostolov a šesť škôl, mnoho vodovodov, dielní, kde mohli pracovať miestni malgaši. Pomáhal všetkým bez rozdielu. Naučil ich, ako robiť veci lepšie. Slovo, ktoré často opakoval, bolo ´slobodne´. Tak šíril aj kresťanstvo. Tak pristupoval k ľuďom. Všetko, čo robíš, rob, len ak chceš. Miloval Madagaskar, aj Slovensko. Vždy keď sme vycestovali na ostrov, bol našim ´ochrancom´ a spojkou. Na Madagaskare strávili s nami vždy niekoľko dní. Bez zveličovania môžem povedať, že do večnosti odišiel svätec,“ napísal večer v deň jeho smrti Dominik Šuplata, ktorý sa so zosnulým saleziánom priatelil.

2021 03 30 zomrel-stuchly3

Don Stuchlý mal mnoho slovenských priateľov, ktorí ho podporovali. V roku 2017 tak bola otvorená slovenská škola pre deti v oblasti Ijely. Ďalším spoločným projektom bola stavba vodovodu. V posledných dňoch počas choroby sa o neho intenzívne starala Slovenka pani Ružena Beandapa, ktorá žije na Madagaskare so svojim malgašským manželom.

Don Vladimír Stuchlý odovzdal svoj život Pánovi 29. marca 2021 predpoludním, vo veku 57 rokov života, z čoho 39 rokov bol saleziánom a 26 rokov kňazom.

Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji.

2021 03 30 zomrel-stuchly2

rhsdb, foto Dominik Šuplata

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.