Na medzinárodnom stretnutí pastorácie povolaní zaznel aj odkaz Titusa Zemana

(Velehrad, Česká republika, 6. februára 2018) – V dňoch 22. – 25. januára sa na Velehrade uskutočnilo stretnutie pastorácie povolaní. Na podujatí sa zišlo okolo 75 zasvätených osôb a hlavným prednášateľom bol prorektor Gregoriánskej univerzity prof. Hans Zollner, SJ. Centrálnou témou stretnutia bol pohľad na súčasnú mládež a jej emočnú (ne)stabilitu.

V diskusii v pléne zazneli informácie, kto čo robí v pastorácii povolaní. Don Jozef Luscoň, ktorý zastupoval slovenských saleziánov, vystúpil s blokom o úcte k donovi Titusovi Zemanovi. Informoval o hodnotách, ktoré nám odovzdala jeho generácia a ako sa dajú katecheticky využiť na šírenie dobra. "Titus štvrtinu života prežil v Čechách, i keď väčšinou v base, je teda aj váš svätec. Vďaka nemu sa dá intenzívne šíriť záujem o povolanie. Ba Titusove nadšenie za Cirkev je odkaz, ktorý môže každý katolík šíriť tam, kde sa nachádza. Titus nám ponúka prehĺbiť chápanie Cirkvi ako spoločenstva, nášho spoločenstva!", zvýraznil salezián.

                                        Jozef Luscoň SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.