Na Miletičovej odhalili dvojobraz dona Bosca a Titusa Zemana, s relikviami

(Bratislava 2. októbra 2018) – Pri príležitosti prvého výročia blahorečenia dona Titusa Zemana, v nedeľu 30. septembra, slávnostne odhalili v kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov na Miletičovej v Bratislave dvojobraz dona Bosca a Titusa Zemana.

Myšlienka sprítomniť zakladateľa saleziánov dona Bosca v interiéri kostola vznikla ešte v roku 2010. Prvé skice časom upadli do zabudnutia a až o šesť rokov neskôr sa k nápadu opäť vrátil terajší správca farnosti don Marián Husár. Pôvodný námet rozšírili o bl. Titusa Zemana, ktorý na Miletičovej pôsobil tri roky ako kaplán, a k obom vyobrazeniam pridali aj relikvie.

„Túžime, aby to všetko slúžilo k vedomiu, že tu žil svätec, ktorý napriek utrpeniu a prenasledovaniu vytrval verne vo viere, pomáhal do posledných síl ako vládal, ostal verný Pánu Bohu a svojmu povolaniu. A aby toto miesto, tak ako Vajnory, sa stalo takým miestom, kde ľudia môžu prísť a zažiť dotyk svätca,“ povedal Marián Husár SDB.

Dvojobraz autorsky vytvoril akademický maliar Cyril Uhnák. Na obraze vľavo don Bosco žehná svoje dielo vyrastajúce z vlniacej sa životodarnej vody a obracia sa na Titusa akoby hovoril: „Pokračuj…“ Bl. Titus naznačuje, že pozvanie prijíma a ľavou rukou pobáda nasledovníkov, aj napriek prekážkam, kráčať ďalej. Obe časti dvojobrazu majú výšku 4 m.

Umelecké stvárnenie a relikvie nie sú tým jediným, čo veriacim na Miletičovej pripomína odkaz Titusa Zemana. Jeho živým pamätníkom ostáva salezián z miestnej komunity don Štefan Šilhár. Ten sa vtedy pre nízky vek nemohol zúčastniť ani na jednej z výprav za hranice, ktoré mučeník za duchovné povolania organizoval. Do zahraničia odišiel až o niekoľko mesiacov neskôr.

Foto Vladimír Škuta, Róbert Chovanec

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.