Na Národnom stretnutí mládeže P15 nechýba pomoc saleziánov

(Poprad, 31. júla 2015) – V Poprade sa začalo druhé celoštátne stretnutie slovenskej mládeže s názvom P15. Na víkendovú akciu, ktorá priamo nadväzuje na Svetové dni mládeže (SDM), príde vyše 3000 ľudí z celého Slovenska.

Mladých nečaká len jedinečný program, zložený zo spoločných svätých omší, netradičnej krížovej cesty, katechéz, svedectiev, umeleckých vystúpení a unikátnej prehliadky reholí, hnutí a inštitútov, ale budú sa spoločne radovať z viery v Krista a vzájomne vytvoreného spoločenstva. Na podujatí, ktoré je spojené s jednorázovou zbierkou šatstva, vyvrcholí duchovná príprava s názvom Čistý rok. P15 otvorí rok príprav na SDM v Krakove, na ktoré pozýva mladých sveta pápež František.

Na príprave akcie sa podieľa tím z Rady KBS pre mládež a univerzity s dvadsiatkou vedúcich pracovných tímov. Bez nároku na odmenu pod nimi pracuje vyše 400 dobrovoľníkov. Saleziáni don Pavol Degro, don Ján Holubčík a salezián spolupracovník Miroslav Kaleta sa venujú 130 animátorom z celého Slovenska, ktorých úlohou bude animovať účastníkov P15 v mennších skupinách pod názvom "Expedícia srdca". Čaká ich zoragnizovanie troch stretnutí, počas ktorých mladým poskytnú priestor na vzájomné obohatenie sa prostredníctvom osobných svedectiev či pripravenej katechézy.

P15 nadväzuje na Národné stretnutie mládeže R13, ktoré sa konalo v roku 2013 v Ružomberku. Bola to alternatíva pre tých, ktorí nemohli vycestovať na Svetové dni mládeže v brazílskom Rio de Janeiro. Navštívilo ju okolo tritisíc mladých ľudí z viacerých krajín.

Viac informácií na nájdete na www.narodnestretnutiemladeze.sk.

Zdroj:www.tkkbs.sk, Pavol Degro SDBFoto: www.narodnestretnutiemladeze.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.