Na nového provinciála prenáša Kristus svoju silu, život a vitálnu prítomnosť

(Banská Bystrica, 2. júna 2014) – Don Jozef Ižold prevzal v pondelok 2. júna úrad provinciála slovenských saleziánov. Samotný úkon pozostával z vyznania viery pred spoločenstvom Cirkvi a z podpisu menovacieho dekrétu, v prítomnosti zástupcu hlavného predstaveného. Stalo sa tak počas slávnostnej svätej omše v Kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov v Banskej Bystrici. Spolu s novým provinciálom bol uvedený do úradu aj provinciálny vikár don Ján Martiška.

2014 06 02 provincial4

Vľavo nový provinciál, don Jozef Ižold, vpravo don Karol Maník

2014 06 02 provincial1

Nový provinciálny vikár, don Ján Martiška

Za oslavu života, viery a slávnosť rodiny označil tento moment hosť slávnosti, člen hlavnej rady a regionálny radca pre región Severná Európa, don Tadeusz Rozmus. „Táto dnešná slávnosť nie je iba jednoduchým uvedením do úradu nového provinciála, ale je chvíľou, v ktorej vidíme prítomnosť Krista, ktorý prenáša svoju silu, svoj život, svoju vitálnu prítomnosť z dona Karola Maníka na dona Jozefa Ižolda. Pred donom Karolom boli viacerí provinciáli, po donovi Jožkovi budú, dúfame, tiež ďalší provinciáli. Toto je krása Cirkvi a tiež krása slovenskej saleziánskej rodiny,“ povedal v úvode homílie don Rozmus.

„Don Karol venoval najkrajšie roky svojho života, keď prijal poslušnosť viesť saleziánsku komunitu na Slovensku. A robil to s veľkým nasadením, s veľkým srdcom, s otcovským pohľadom a so zrelou zodpovednosťou. Bol ochotný stať sa jedným z článkov dejinnej reťaze saleziánskej charizmy na Slovensku. Sme mu veľmi vďační za to, čo urobil a čím bol," poďakoval don Rozmus končiacemu provinciálovi donovi Karolovi Maníkovi.

2014 06 02 provincial2

Vľavo regionálny radca pre región Severná Európa, don Tadeusz Rozmus, prekladal don Peter Jacko

„Za ním prichádza don Jožko, ktorý s vďačnosťou prijíma ovocie bohatej histórie saleziánskej rodiny na Slovensku a je disponovaný pre rozvíjanie lásky dona Bosca, vtlačenej do sŕdc toľkých spolubratov, aj spolubratov mučeníkov z obdobia komunizmu. Chce tiež nasledovať a odovzdávať iným svätosť Božieho služobníka dona Titusa Zemana a chce posilňovať nadšenie mladých v oratóriách a v saleziánskych dielach na Slovensku,“ dodal don Tadeusz Rozmus na adresu nového provinciála. „Najdrahší don Jožko, my, tu prítomní, stojíme pri tebe a ubezpečujeme ťa, že ťa nenecháme samého, pretože nie je ľahké byť predstaveným v našich časoch,“ dodal na záver homílie.

Na slávnosti bolo prítomných asi stotridsať saleziánov, tri desiatky sestier saleziánok a aj zástupcovia saleziánov spolupracovníkov, združenia exallievov, mladých a zamestnancov provincie. Nechýbala ani pani Ižoldová, mama nového provinciála, a jeho súrodenci.

2014 06 02 provincial3

V závere nový provinciál poďakoval svojmu predchodcovi a zaželal mu, aby aj naďalej mohol komunikovať s ľuďmi cez nebo, cez spojenie s Bohom. Naopak don Maník svojmu nástupcovi symbolicky odovzdal kľúče od auta pre provinciála – ako znak nielen cestovania, ale i záujmu o bratov a komunity, USB kľúč s dôležitými informáciami o spolubratoch a komunitách, a napokon aj čerstvo vytlačené vydanie saleziánskeho modlitebníka.

Nový provinciál tiež prijal počas svätej omše aj žiadosti o vstup do noviciátu od dvoch kandidátov, ktorí sa chcú stať saleziánmi. „Odovzdávam vám pozdrav hlavného predstaveného. Srdcom je tu s nami a posiela vám svoje požehnanie,“ povedal v závere slávnosti don Tadeuzs Rozmus, pre ktorého boli tri dni na Slovensku jeho prvou návštevou v novom úrade regionála.

rhsdb

foto: Martin Funiak, Noro Gura

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.