Na pohreb dona Baníka prišli traja biskupi

(Hody, 11. augusta 2015) – Dlhoročného misionára Slovákov vo švajčiarskom Zürichu saleziána Antona Baníka odprevádzali na večný odpočinok traja biskupi. Na pohreb, ktorý sa konal v Hodoch, kde don Baník prežil svoje posledné roky, prišiel Mons. Ján Sokol, emeritný trnavský arcibiskup, Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup, a svätej omši predsedal bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. Koncelebroval niekoľko desiatok kňazov a nechýbali ani hostia zo Švajčiarska na čele s ich terajším slovenským kňazom saleziánom Pavlom Niznerom.

Don Anton Baník, ktorý sa narodil 22. apríla 1928 v Blatnom, sa stal tajným saleziánom v roku 1956 a kňazskú vysviacku prijal tajne v Krakowe v roku 1964. Krátko potom sa mu podarilo ujsť do Ríma. Od roku 1971 pôsobil až do roku 2002 vo švajčiarskom Zürichu, kde spravoval katolícku misiu pre niekoľko tisíc slovenských emigrantov.

V homílii počas pohrebu sa za saleziánov prihovoril don Peter Timko, magister novicov a člen provinciálnej rady saleziánov. Predstavil život zosnulého spolubrata, aj na základe brožúrky, v ktorej don Baník opísal svoju cestu za povolaním a nazval ju Sila ideálu. „Môžeme povedať, že jeho cesta za ideálom nebola ideálna. Trvala aj dlhšie, aj bola komplikovaná cez okolnosti, ktoré boli vtedy aj z politického hľadiska. … To, čo ho charakterizovalo, bola obeta, ktorá sa mu páčila ako chlapcovi u saleziánov na Miletičovej, a ktorú spoznal v tých bratoch, ktorí ho tajne formovali,“ spomenul okrem iného v príhovore Peter Timko.

Silu ideálu, nasledovanie ideálu pripomenul vo svojom pozdrave na záver obradov aj emeritný trnavský arcibiskup Ján Sokol, ktorý spomenul, ako don Baník aj v staršom veku stále naplno prežíval kňazstvo. Za saleziánsku komunitu sa rozlúčil so zosnulým don Ján Malženický, najstarší člen komunity v Hodoch. Za Slovákov zo zahraničia prehovoril pán Jozef Rydlo. Osobitne sa poďakoval aj direktor saleziánskej komunity zo Žiliny, don Peter Lukáčik, ktorý vyzdvihol ako don Baník roky podporoval chudobnejšie rodiny chlapcov študentov Stredného odborného učilišťa sv. Jozefa Robotníka v Žiline. Napokon sa krátko prihovoril aj Mons. Jozef Haľko, ktorý má v Konferencii biskupov Slovenska na starosti pastoráciu zahraničných Slovákov a spomenul, že jeho otec bol spolužiakom dona Baníka, a že keď sa deň pred pohrebom pýtal otca na zosnulého, ten si naňho spomínal ako na človeka skromného a usilovného.

Po svätej omši a pohrebných obradoch, ktoré viedol žilinský biskup Mons. Galis, ako prejav vďačnosti za pomoc, ktorú don Baník sprostredkoval aj pre jeho diecézu, boli telesné ostatky zosnulého prevezené a uložené do saleziánskej hrobky v Bratislave.

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.