Na Poštárke v Bardejove oslávili dve veľké jubileá

(Bardejov, 20. mája 2016) – V dňoch 6. – 8. mája sa na bardejovskej Poštárke konal odpust ku cti bl. Zefyrína. Tento rok sa niesol v znamení dvoch jubileí. Prvým je 25 rokov od posviacky kríža na Poštárke (19.10.1991). Tento deň bol zároveň oficiálnym začiatkom pastorácie Rómov na tomto mieste, hoci samotné dielo začalo už o rok skôr. Druhým výročím je 10 rokov od založenia Základnej školy s materskou školou bl. Zefyrína.

Pastoráciu Rómov v Bardejove začala sr. Atanázia Holubová, sestra rádu sv. Bazila Veľkého už počas komunistickej totality. V roku 1990 oslovila saleziánsku komunitu v Bardejove s prosbou o pomoc. Ako spomína don Peter Bešenyei, prvý salezián, ktorý rozbiehal pastoráciu na Poštárke: „Bol som najmladší v komunite, tak som išiel ja.“ Práca sa začala podobným štýlom ako v oratóriach: malé skupinky – stretká, zbor (Devoleskherečhave), výlety, turnaje, tábory…

V roku 1996, saleziáni kúpili kultúrny dom, ktorý opravili a prerobili na oratko a kaplnku  bl. Zefyrína Mallu (prvého blahoslaveného Róma), ktorá bola konsekrovaná 15. 8. 1998. V roku 2001 materská škola na Poštárke zmenila zriaďovateľa a prešla pod saleziánov. V roku 2002 boli na Poštárke zriadené elokované triedy 1. ZŠ v Bardejove a len triedy 1. stupňa. V roku 2005 z nich bola vytvorená ZŠ sv. Dominika Sávia, aby sa v roku 2006 zlúčila s materskou školou do dnešnej podoby. V roku 2014 boli posvätené nové priestory školy a zároveň sa rozšírila o 5. a 6. ročník 2. stupňa. V súčasnosti má škola 222 žiakov (ZŠ – 157, MŠ – 65), ktorým poskytuje vzdelávanie a výchovu.  

Pastoračné centrum zahŕňa okrem farskej pastorácie aj animovanie chlapčenských a dievčenských stretiek, modlitby matiek, stretko otcov, zbory (detský i dospelý), výlety, tábory… Na tejto činnosti sa podieľajú, dvaja saleziáni, dve sestry baziliánky a tiež animátori Rómovia i Slováci.

Slávnostný program začal v piatok pásmom detí pre rodičov o bl. Zefirínovi a pridali aj milé ďakujem pre mamičky, keďže v nedeľu bol Deň matiek. V sobotu sa konala procesia s obrazom bl. Zefyrína a Božieho milosrdenstva po Poštárke. Čítali sa úryvky životopisu bl. Zefyrína a prítomní sa modlili Korunku Božieho milosrdenstva. Po nej nasledovala modlitba sv. ruženca, keďže bl. Zefyrín je veľký ctiteľ Panny Márie a zomrel aj kvôli tomu, že sa modlil ruženec. Sobotňajšiu sv. omšu celebroval don Marián Ondriáš SDB a doprevádzal ho zbor s Poštárky. Nedeľnú sv. omšu celebroval don Peter Bešenyei a hudobne ju sprevádzal zbor učiteľov. Poobedňajší program sa niesol v športovom duchu. Na ihrisku sa stretlo jedenásť rodín, ktoré si zmerali sily v rodinnej olympiáde.

Informoval: Peter Varga, foto: Peter Varga

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.