Na Poštárke zavítal medzi deti z prímestského tábora malý komediant

(Bardejov, 14. augusta 2015) – V čase od 20. do 24. júla sa v Bardejove na Poštárke vrátil čas. Mladí sa počas prímestského tábora, pri príležitosti 200. narodenia dona Bosca preniesli do jeho rodiska v Becchi a prežívali príhody z jeho detstva. Postupne si všímali vlastnosti dona Bosca ako spravodlivosť, pravdovravnosť, nábožnosť, vytrvalosť, veselosť a ďalšie. Hlavným mottom celého tábora bola veta z jeho sna z deviatich rokov: „ … hriech je najväčšie zlo a priateľstvo s Bohom je vzácne dobro.“

Tábora sa zúčastnilo vyše 120 detí, ktoré sa v pondelok rozdelili do dvoch skupín (do 7 rokov a do 15 rokov). O deti sa starali animátori z Košíc, Poštárky, p. učiteľky zo Základnej školy s materskou školou bl. Zefyrína, sestra Sebastiána a pomôcť prišli aj piati študenti Gymnázia sv. Jána Bosca z Bardejova. V pondelok sa k táborníkom na dva dni pripojili don Massimo a don Mario, diecézni kňazi z Talianska, ktorí pracujú medzi Rómami. Vďaka nim mali mladí možnosť počuť rodný jazyk dona Bosca aj pri svätej omši.

Program tábora mal stálu štruktúru. Každý deň začínal hymnou, po nej stíšenie v rannej modlitbe s príbehom a myšlienkou do dňa. Nasledovali rôzne veľké hry, zaujímavé stanovištia a vo štvrtok aj výlet na Miháľov s hrou v lese, ktorý ukončila letná búrka. V piatok tábor vyvrcholil turnajom vo futbale pre chlapcov a vo vybíjanej pre dievčatá.

Zdroj: www.pobavi.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.