Na saleziánskej škole v Žiline sa rozlúčili s Rokom sv. Jozefa originálnou modlitbou

(Žilina, 25. januára 2022) – Svätý Otec František zasvätil liturgický rok 2021 svätému Jozefovi. V tomto roku sa zároveň SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline mohla tešiť z 30. výročia svojho založenia. Liturgický rok ukončili žiaci modlitbou k svätému Jozefovi, ktorú napísal žiak z prvého ročníka nadstavbového štúdia Šimon Jirotka.

„Dostal som úžasnú možnosť napísať modlitbu ku cti patróna našej školy, sv. Jozefa Robotníka. Keď ma oslovili, aby som sa chopil tejto veľkej úlohy, uvedomil som si, že to nie je len tak, čosi napísať a zverejniť, preto som sa na to nevrhol hneď. Nechal som si približne dva týždne, počas ktorých som uvažoval, rozjímal a spoznával osobu sv. Jozefa ako pokorného, pracovitého a láskavého pestúna Božieho Syna. Napokon som pod vedením Svätého Ducha začal písať. Po prvom pokuse som modlitbu posunul priateľke na posúdenie a kontrolu, modlitbu som poopravil a poslal na schválenie. Po ďalších drobných úpravách som už len čakal, kedy obrázok s modlitbou uzrie svetlo sveta. Chcem sa touto cestou poďakovať Duchu Svätému, priateľke, učiteľom a všetkým, ktorí sa na vytvorení tejto modlitby podieľali,“ priblížil proces vzniku modlitby Šimon.

Modlitba k svätému Jozefovi za našu školu

Svätý Jozef Robotník, starostlivý pestún Božieho Syna, ktorého si miloval neúnavnou láskou a starostlivo učil svojmu remeslu, sprevádzaj našich žiakov, aby sa tak ako Ježiš trpezlivo učili nielen svojmu remeslu, ale i umeniu dobrého života.  

Pomáhaj všetkým, ktorí sa v našej škole s ochotou podieľajú na poslaní dona Bosca, aby slovom i životom svedčili o Božej láske a dávali dobrý príklad mladým ľuďom.

Ochraňuj naše rodiny, dobrodincov a exallievov. Oroduj za nás u Ježiša Krista, ktorý s Bohom Otcom v jednote Ducha Svätého žije a kraľuje na veky vekov.

Amen

Informovala: Michaela Štubňová

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.