Na SDM mali svoje stretnutie aj saleziánski mladí z celého sveta

(Krakov, 28. júla 2016) – Saleziánske hnutie mládeže sa počas každých Svetových dní mládeže stretá na svojej osobitnej feste. Krakovské výstavisko EXPO tak privítalo v stredu 27. júla nielen desiateho nástupcu dona Bosca dona Ángela Fernándeza Artimeho, ale predovšetkým asi šesťtisíc mladých z 55 krajín celého sveta. Slovenská skupina patrila s počtom účastníkov asi 500 medzi najpočetnejšie. Z Bratislavy prišiel na stretnutie v Krakove aj provinciál don Jozef Ižold. Osobitne sa pozdravil s mladými z Blízkeho východu, najmä z dvanástimi účastníkmi stretnutia zo Sýrie.

Dopoludnia sa najprv v priestoroch Expa stretli zástupcovia krajín na tzv. Fóre. Program prvého bloku vyplnila projekcia krátkeho filmu o vzťahu dona Bosca k téme milosrdenstva a následná práca v skupinách. V nich mladí hovorili o ťažkostiach a výzvach sveta, keď kresťan chce konať skutky milosrdenstva. Pripravili aj posolstvo saleziánskych mladých svetu, ktoré odovzdajú pápežovi Františkovi. Dopoludňajší program pokračoval dialógom mladých s donom Artimem a generálnou matkou Yvonne Reungoat, hlavnou predstavenou Dcér Márie Pomocnice. Štyri otázky položili mladí zo Slovinska, Angoly, Venezuely a Mexika. Témy otázok sa týkali aktuálnej situácie sveta a kultúry a prežívania milosrdenstva v tomto kontexte.Hlavný predstavený don Artime upozornil, že aj saleziánski mladí sa môžu nachádzať v nebezpečenstve nemožnosti niečo v živote zmeniť. Odpoveďou má byť jednota, ako základ sily. Generálna matka Reungoat podčiarkla našu úlohu pozerať sa na druhé osoby s empatiou, ako to učí pápež František a Cirkev, s jasnou ideou o tom, čo je človek a aké je jeho miesto v božom projekte.Počas homílie pri nasledovnej svätej omši s mladými don Ángel Fernández Artime pripomenul, že ak prijmeme Ježiša ako milosrdenstvo a uznáme ho ako Pána vlastného života, značí to, že máme právo žiť v nádeji.

Popoludnie patrilo voľnejšiemu programu, ktorý mal niekoľko častí. Prebiehala niekoľkohodinová tichá adorácia, v ďalšej hale výstaviska bežal program scénok a vystúpení jednotlivých krajín, nechýbala možnosť hier, a medzitým všetkým sa postupne začalo Expo zapĺňať tisíckami saleziánskych mladých, ktorí museli absolvovať prísne bezpečnostné kontroly. Fotenie, stretnutia, rozhovory, vzájomné spoznávanie sa, radosť, spev – asi štyri hodiny toto všetko vyplnilo program mladým.

Večerný program začal modlitbovou vigíliou pred Ježišom v eucharistii, nasledovalo krátke divadelné stvárnenie o živote sv. Faustíny Kowalskej a o skutkoch milosrdenstva v bežnom živote.

Záver patril večernému slovku matky Reungoat a dona Artimeho. „Všetci sme saleziáni a všetci nosíme v srdci ducha dona Bosca a matky Mazzarellovej.“Don Ángel zaželal všetkým mladým, aby sa každý saleziánsky dom stal druhým Valdoccom a druhým Mornese, aby každá saleziánska aktivita privádzala mladých k osobnému stretnutiu s Ježišom, aby sa mohol dotknúť ich sŕdc. Deň plný saleziánskej radosti zakončila tradičná modlitba Zdravasu, v rôznych jazykoch.

Viac foto zo stretnutia TU.

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.