Na školení učiteľov odznelo ako vyučoval Titus Zeman

(Čičmany, 26. októbra 2017) – Asi štyridsiatka učiteľov z katolíckych cirkevných škôl sa v dňoch 17.-18. októbra zúčastnila školenia v Čičmanoch. Vedúci školenia salezián don Jozef Luscoň venoval časť svojich príhovorov Titusovi Zemanovi, ktorý tiež pôsobil ako pedagóg.   

Stretnutie bolo popretkávané modlitbami, svätými omšami, diskusiami i písomkou. Zazneli prednášky o úlohe svedomia pri výchove a sebavýchove, ale aj o zdravých a nezdravých prejavoch viery v živote a školskom prostredí.

"Bolo veľkým prínosom, že don Luscoň venoval časť prednášok aj blahoslavenému Titusovi Zemanovi, ktorý bol tiež učiteľ. Poukázal na jeho výchovné pôsobenie na škole a na jeho schopnosť vytvárať vzťahy a používať preventívny systém," povedala Miriam Janegová, riaditeľka Diecézneho školského úradu v Žiline.  

Riaditeľ Diecézneho školského úradu v Nitre poznamenal: „Preventívny systém viedol dona Titusa po ceste svätosti. On ho žil v rôznych podobách. Preto je veľmi dobre poznať túto pedagogickú múdrosť dona Bosca."

Jozef Luscoň SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.