Na Slovenku roka je nominovaná zakladateľka saleziánskej školy na Madagaskare

(Bratislava, 26. apríla 2019) – Anketa Slovenka roka chce vzdať úctu ženám, ktoré svojím umom, nadaním a pracovitosťou dokázali niečo výnimočné a užitočné, za čo im patrí vďaka, pocta a všeobecné uznanie. Anežka Boriová, nominovaná v kategórii charita, pomáha spolu so saleziánmi núdznym na Madagaskare.

Úspešná podnikateľka Anežka navštívila tento ostrov najskôr ako cestovateľka. Chudoba tamojších ľudí sa jej dotkla natoľko, že sa rozhodla predať svoju firmu a časť zisku venovať výstavbe základnej školy v dedine Antoby Est.

Ambiciózna Slovenska v tomto projekte nebola sama. Garantom výstavby školy a účelnosti využitia poskytnutých financií bol salezián misionár Slovák don Vladimír Stuchlý, ktorý pôsobí na Madagaskare od roku 1986. „Keď som začala rozprávať s Vladimírom na diaľku, ešte som ho nepoznala, rozprával mi o tom, ako stavia kostoly. Keď povedal, že stavia aj školy, že má v projekte päť škôl, poprosila som ho, či by jedna z tých škôl mohla byť moja,“ spomína Anežka.

Saleziáni dbajú o výstavbu škôl, najmä v odľahlých oblastiach Madagaskaru, kde štátna správa nemá až taký dosah. Vďaka kvalitným školám, so vzdelanými učiteľmi majú deti väčšie šance získať zamestnanie a presadiť sa v budúcnosti.

Škola bola slávnostne otvorená v novembri 2017 a dostala názov Sekoly Anežka (Škola Anežka). Grant na jej vnútorné vybavenie poskytlo aj slovenské Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. Päť tried v súčasnosti navštevuje okolo 230 malgašských detí z okolitých dedín, vzdialených aj niekoľko kilometrov.

Anežka Boriová pomáha na Madagaskare aj naďalej. V minulom roku odovzdala 120 bicyklov pre tamojších žiakov, učiteľov a lekárov a aktuálne realizuje charitatívnu zbierku na vybudovanie vodovodu s pitnou vodou pre školu a okolité dedinky.

Hlasovať za Anežku v ankete Slovenka roka 2019 je možné do 3. mája na stránke www.slovenkaroka.sk.

red.

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.