Na Slovensko prichádza nová ženská rehoľa. Vyprosovala si požehnanie pri bl. Titusovi

(Vajnory, 23. januára 2023) – Sestra Ruah z Bojníc so spolusestrou z Litvy prišli v sobotu 13. januára na púť do Vajnôr, rodiska bl. Titusa. „Považovali sme za dôležité prísť k donovi Titusovi Zemanovi a vyprosiť si požehnanie pre naše pôsobenie i pre nové povolania,“ povedala v mene Sestier vteleného Božieho slova sr. Ruah.

Ozrejmila aj ich poslanie: „Chceme vniesť Božie slovo do kultúry. Do kultúry spoločnosti, ale aj jej špecifických foriem ako je divadlo, hudba, umenie.“ Zdá sa, že ich spiritualita už oslovila viacerých, pretože na púť prišli spolu s nimi.

Informoval: Jozef Luscoň, SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.