Na Slovensko prichádza známa a obľúbená kniha Tweetuj s Bohom!

(Bratislava, 17. mája 2017) – Vydavateľstvo Don Bosco prináša na Slovensko unikátnu knihu Tweetuj s Bohom, ktorej autorom je kňaz Michel Remery, zástupca generálneho sekretára Rady európskych biskupských konferencií (CCEE).

Kniha ponúka skutočné otázky mladých ľudí, s ktorými sa Remery stretával každý druhý týždeň niekoľko rokov. Autor na otázky odpovedá jednoduchou, ale príťažlivou formou – krátkymi a jasnými odpoveďami v menej ako 140 znakoch. Tie sú formulované ako pri bežnom rozhovore s mladými. Nie sú odborné ani vyčerpávajúce. Odpovede autor obohacuje a ponúka základy viery v Boha založené na učení Svätého písma a Katolíckej cirkvi. Pápež František označil projekt Tweetuj s BOHOM za veľmi dôležitý. Položil ruku na jednu z kníh, aby tento projekt požehnal a chvíľu sa modlil za tých, ktorí budú knihu čítať, aby hľadali pravdu vo svojom živote.

„Prečo dopustí Boh smrť nevinných ľudí? Prečo je Cirkev taká bohatá? Je diabol, exorcizmus a vyháňanie zlých duchov skutočné? Je pohľad „žiaden sex pred svadbou“ stále aktuálny? Je eutanázia vždy zlá? Je logické veriť, môžem sa aj pýtať? Môže utrpenie pomôcť priblížiť sa Bohu?“. To je len niekoľko z 200 otázok, ktoré kniha ponúka,“ hovorí Tibor Reimer SDB, ktorý sa podieľa na príprave knihy a projektu vo Vydavateľstve Don Bosco.

Tweetuj s Bohom je ideálnym darčekom alebo pomôckou na prípravu na sviatosti birmovania alebo manželstva, organizovanie stretiek, pre vedúcich skupín, kňazov, katechétov. Kniha napomáha osobnému rastu vo viere a vzťahu ku Kristovi, môže poslúžiť aj pre diskusiu v spoločenstvách, na hodinách náboženstva a podobne.

„Kniha vyšla v niekoľkých jazykoch a je interaktívne prepojená s mobilnou aplikáciou. Spustili sme aj stránku www.tweetujsbohom.sk, kde sú informácie o tejto knihe, projekte ako takom a postupne budeme stránku dopĺňať o ďalšie aktivity. Veľmi si vážime, že slovenský preklad knihy Tweetuj s Bohom uvítali a podporili viacerí slovenskí biskupi, napr. Mons. Stanislav Zvolenský, Mons. Tomáš Galis, Mons. Milan Chautur, Mons. Marek Forgáč, Mons. Jozef Haľko,“ hovorí Ján Miško, riaditeľ vydavateľstva Don Bosco.

Knihu Tweetuj s Bohom si môžete objednať vo Vydavateľstve Don Bosco TU.

Peter NovákVydavateľstvo Don Bosco

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.