Na Slovensku sa po prvýkrát uskutoční EXPO povolaní

Na Slovensku sa po prvýkrát v histórii uskutoční Expo povolaní. Ide o takzvanú „prehliadku povolaní“, ktorá umožní rôznym rehoľným spoločenstvám, kongregáciám a sekulárnym inštitúciám na Slovensku predstaviť svoju charizmu mladým pútnikom. Podujatie, ktoré zastrešuje Rada pre mládež a univerzity KBS, sa uskutoční 27. júla 2013 na Národnom stretnutí mládeže R13 v Ružomberku. To predstavuje alternatívu pre tých, ktorí nepocestujú na Svetové stretnutie mládeže (SDM) 2013 do brazílskeho Ria de Janeiro. "Cieľom je sprostredkovať účastníkom stretnutia živý kontakt s rôznymi charizmami v Cirkvi a povzbudiť ich v hľadaní Božej vôle v ich vlastných životoch," vysvetľuje v liste reholiam, kongregáciám a ďalším inštitúciám predseda Rady pre mládež a univerzity KBS Mons. Tomáš Galis. Záujemcovia o aktívnu účasť na podujatí sa môžu do 31. marca 2013 prihlásiť vyplnením registračného formulára na www.rio13.sk. Expo povolaní sa na SDM po prvýkrát uskutočnilo v roku 2002 v kanadskom Toronte. Expo pavilón vtedy počas týždňa navštívilo denne takmer 55-tisíc mladých ľudí. V roku 2008 v Sydney bolo jedným z hlavných bodov programu, pričom podujatie navštívilo priemerne 2 500 pútnikov každú hodinu. Počas SDM v Madride v roku 2011 sa prezentácia povolaní uskutočnila v parku v centre mesta. Predstavilo sa v nej približne 60 reholí z celého sveta. Prehliadka je spojená s množstvom aktivít. Na SDM bola pre mladých k dispozícii napríklad aj rehoľná kaviareň. Išlo o miesto, kde hrala hudba, mladí si mohli vypočuť svedectvá, pristúpiť k sviatosti zmierenia či porozprávať sa so zasvätenými osobami. Súčasťou Expo povolaní bude aj služba Kairos (služba ucha s možnosťou pristúpiť k sviatosti zmierenia). Organizátori pozývajú všetkých, ktorí sa chcú zapojiť, aby si priniesli vlastné propagačné materiály a informácie, prostredníctvom ktorých sa môžu mladí o nich dozvedieť viac. Na Slovensku v súčasnosti pôsobí 78 rehoľných spoločenstiev a kongregácií, 9 sekulárnych inštitútov a 33 kresťanských inštitúcií.  Bližšie informácie sú na internetovej stránke www.rio13.sk.

Informoval:  Komunikačný tím SDM 2013

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.