Na SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline zažili akčný marec

(Žilina, 5. apríla 2023) – V marci sa v žilinskej saleziánskej škole uskutočnilo mnoho akcií a podujatí veľmi rozmanitého charakteru. Nechýbali odborné súťaže, športové zápolenia ani kultúrne a duchovné aktivity.

Celé to odštartovalo hneď po jarných prázdninách muzikálom v Nitre. Krásne piesne, pútavý dej a originálne spracovanie žiakom priblížili život veľkej osobnosti duchovného sveta – Jána Pavla II.

Vzápätí sa študenti zúčastnili na súťaži Mladý stolár 2023, zapojili sa dokonca aj zruční prváci. V súťaži družstiev zvíťazili žiaci SOŠ sv. Jozefa Robotníka a postúpili do celoštátneho kola. Stavbári z nadstavbového štúdia zas absolvovali prezentáciu stavebných firiem s technológiami a výrobkami, ktoré v roku 2023 prídu na slovenský trh. Počas toho mohli diskutovať so zástupcami firiem.

Na SOŠ dopravnej v Žiline sa uskutočnilo oblastné kolo súťaže Autoopravár Junior v kategórii mechanik-elektrikár, na ktorom sa zúčastnili tí najšikovnejší mladí autoopravári tohto kraja. Žiak zo SOŠ sv. Jozefa Robotníka Marián Kubica postúpil do československého finále.

Téma holokaustu je veľmi ťažká a zložitá, zvlášť pre mladých ľudí. Aby ju lepšie pochopili, vydali sa na exkurziu do Múzea holokaustu v Seredi. Exkurzné cestičky zaviedli Žilinčanov aj do Zlína, kde mali možnosť spoznať jednu z najvýznamnejších osobností svetových podnikateľov Tomáša Baťu.

Koncom marca sa uskutočnil školský stolnotenisový turnaj a skupina prvákov a druhákov ešte stihla absolvovať úvodný seminár k literárnej súťaži Škola reportáže vydavateľstva Absynt. Žiaci získali konkrétne vedomosti a zručnosti, ktoré sa im zídu pri tvorbe recenzie či rečníckeho prejavu.

Počas celého marca tiež pokračovali tradičné duchovné obnovy, preventívne programy, besedy a teambuildingové aktivity pre jednotlivé triedy.

Informovali: Lenka Fulierová, Kristína Kajánková :)Foto: archív sjoroza

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.