Na sviatok dona Bosca zavítal do Azerbajdžanu don Tadeusz Rozmus

(Baku, Azerbajdžan, 3. február 2016) – S veľkým entuziazmom slávili sviatok dona Bosca aj v azerbajdžanskom Baku – v diele, ktoré je jedným z tých na periférii misií Saleziánskej spoločnosti. Symbolom starostlivosti a záujmu kongregácie o túto misiu na periférii bola prítomnosť dona Tadeusza Rozmusa, hlavného radcu pre región strednej a severnej Európy. Do Baku prišiel na trojdňovú návštevu práve v čase sviatku dona Bosca, aby povzbudil saleziánsku rodinu v krajine.

Katolícku cirkev v Azerbajdžane, krajine „ohňa a vetra“ medzi Kaukazom a Kaspickým morom, zverili slovenským saleziánom pred šestnástimi rokmi. Desiati saleziáni v Baku sú misijnými priekopníkmi nielen čo sa týka ich kongregácie, ale aj v rámci celej Katolíckej cirkvi: saleziánska komunita v Baku totiž slúži jedinému spoločenstvu katolíkov v krajine. V tejto postsovietskej krajine s dominantnou moslimskou populáciou rozvíjajú pastoračnú, sociálnu a výchovnú prácu spolu so sestrami z kongregácie Misionárok lásky, ktorú založila Matka Tereza. V septembri minulého roku prišli do Baku aj prvé dve Dcéry Márie Pomocnice kresťanov, sestry saleziánky, s víziou čoskoro tu začať svoje pôsobenie.

Svätá stolica podpísala s Azerbajdžanom 29. apríla 2011 konkordát, ktorý upravuje právne vzťahy Katolíckej cirkvi a štátu. Vďaka tomuto konkordátu vznikla 4. augusta 2011 azerbajdžanská Apoštolská prefektúra.

„Prítomnosť dona Rozmusa na liturgických sláveniach a jeho stretnutia s mladými ľuďmi a dobrovoľníkmi priniesli atmosféru radosti a spolupatričnosti s veľkou saleziánskou rodinou po celom svete,“ hovorí Mons. Vladimír Fekete SDB, apoštolský prefekt v Azerbajdžane.

ANS, mm

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.