Na sviatok Nepoškvrnenej prijali žilinskí spolupracovníci nových členov

(Žilina, 11. december 2018) – Janka, eRkárka, misionárka v Angole a vychovávateľka v detskom domove; Zuzana, sociálna opatrovateľka, študentka sociálnej práce s deťmi a mládežou; Jozef, vysokoškolský učiteľ a Michal, jeden z mnohých, ktorí prešli miništrantským táborom Tymian – to sú noví členovia žilinského strediska saleziánov spolupracovníkov. Svoje prísľuby zložili na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. decembra, pri svätej omši u saleziánov v Žiline.

„Boh vás chce použiť. Boh chce použiť mladých, niekedy nevzdelaných, neskúsených, pre jeho veľký plán pre ľudstvo. Boh si nevyberá nejakým špeciálnym spôsobom z tých najlepších. On nemá problém vzbudiť v každom z nás to «Poď». Tak ako priazeň Boha zasiahla lono Márie, verím, že priazeň Boha zasahuje každého a kohokoľvek, kto je ochotný byť časťou Božej stratégie v tejto historickej situácii,“ povedal počas kázne direktor žilinského saleziánskeho domu don Pavol Dzivý.

Kto sú saleziáni spolupracovníci, priblížila ešte pred začiatkom svätej omše Janka Šutková: „Saleziáni spolupracovníci sú tretia vetva saleziánskej rodiny. Je to verejné združenie veriacich katolíkov, laikov i diecéznych kňazov, ktoré sa venuje širokému mládežníckemu hnutiu a ľudovému apoštolátu. Základným poslaním je apoštolát vo farnostiach, v ktorých spolupracovníci žijú. Zameriavajú sa najmä na ľudskú a kresťanskú výchovu detí a mládeže, ako aj manželov a rodín. Snažia sa podľa svojich schopností slúžiť všetkým, čo ich potrebujú. Svoj apoštolát sa snažia robiť spoločne, vo vzájomnej spolupráci v rôznych združeniach v spolupráci s ostatnými zložkami saleziánskej rodiny, ale aj v spolupráci s kýmkoľvek v Cirkvi i mimo nej, ak mu leží na srdci dobro mládeže. Saleziáni spolupracovníci sa snažia podľa svojich možností pôsobiť v rôznych štruktúrach – kultúrnych, spoločenských, ekonomických, politických, najmä ak zasahujú do výchovy mládeže a do života rodín.“

Text a foto: Daniel Imriška SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.