Na Symbolickom cintoríne má pamätnú tabuľu už aj poľský salezián

(ANS, Vysoké Tatry, 13. júna 2019) – Na Popradskom plese na Symbolickom cintoríne umiestnili a požehnali 1. júna pamätnú tabuľu poľského saleziána Boleslawa Rozmusa, ktorý zahynul vo Vysokých Tatrách počas turistiky v roku 1996.

Na slávnosti sa zúčastnilo viacero saleziánov a ďalších hostí z krakovskej provincie, svätej omši predsedal hlavný radca pre región Severnej a strednej Európy don Tadeusz Rozmus, starší brat zosnulého saleziána, a prítomní boli tiež spolubratia z komunity noviciátu v Poprade na čele s magistrom novicov donom Petrom Timkom.

Na Symbolickom cintoríne na Popradskom plese sú v súčasnosti dve saleziánske tabule, okrem novej tabule dona Rozmusa je tam aj tabuľka zosnulého českého novica, ktorý zahynul vo Vysokých Tatrách v roku 2007.

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.