Na tohtoročnom Saleziánskom plenéri budú mladí „pečatiť okamihy krásy“

(Banská Belá, 22. júna 2017) – Domka ponúka v spolupráci s akademickým maliarom Pavlom Rehákom ďalší ročník Saleziánskeho plenéru. Maliarsky tábor sa uskutoční v čase od 13. – 20. augusta. Zúčastniť sa ho môžu mladí výtvarníci a umelci vo veku od 13 do 26 rokov.

Výtvarný tábor v prostredí saleziánskej chaty Banská Belá (Halča) bude aj tento rok priestorom pre výučbu začiatočníkov a zdokonaľovanie pokročilých. Účastníci sa budú venovať základným pojmom výtvarnej reči, kresbe, maľbe, kompozícii a výtvarným technikám. Popri práci v prírode je každoročne súčasťou tábora aj sprievodný program zameraný na určitú oblasť alebo výtvarnú techniku (tlač grafiky, kniha, netradičné techniky, a pod.).

Tohoročný plenér ponúkne AQUARE-LOVANIE – pokračovanie v oboznamovaní sa s technikou akvarelu s mottom: "Pečatenie okamihov krásy" alebo "Namaľuj všetko, na čo nechceš zabudnúť". Po duchovnej stránke výrazne zaznie motív Fatimy, keďže si tento rok pripomíname 100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime, a tiež svätorečenie Hyacinty a Františka.  

Organizátorom a zároveň odborným garantom je už tradične akademický maliar Pavol Rehák ASC a akademická maliarka Ivka Jarošová-Štrbová. Prihlásiť sa je možné prostredníctvom on-line formulára do 15. júla 2017. Viac info pre účastníkov.

Zdroj: www.domka.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.