Na Trnávke požehnali nové ihriská a otvorili oratórium

(Bratislava, 5. októbra 2015) – V sobotu 3. októbra sa konalo slávnostné otvorenie oratória a nových ihrísk SDM Domino na Trnávke.

Celé podujatie moderátorsky sprevádzal známy slovenský herec Lukáš Latinák. Po vystúpení mažoretiek a privítaní sa všetci presunuli na novovybudované futbalové ihrisko. Hracie plochy požehnal provinciál saleziánov don Jozef Ižold a slávnostného prestrihnutia pásky sa ujal don Peter Kvašňovský. Prvý výkop lopty patril starostovi Ružinova Dušanovi Pekárovi a prvé zapískanie „spískal“ don Tibor Reimer. Následne nové ihriská preverili aj futbalisti, zaznel druhý hvizd píšťalky a na Domine sa začalo hrať historicky najviac zápasov, ktoré prebiehali súčasne.

Počas hier deti zbierali na stanoviskách kľúčiky, za ktoré si potom mohli niečo kúpiť v stánku s odmenami. Dospelí mohli zasa stávkovať či kúpiť si lístok do tomboly. Po zápasoch sa hodnotil guláš. Prvé miesto získali „seniori“, ktorí  boli na radosť stravníkov ochotní prezradiť svoj recept. Aby nehrali iba deti, zahrali si na nových ihriskách aj tréneri proti otcom. Po tombole nastúpil na scénu Otto Kollmann, ktorý svojím spevom všetkým spríjemnil večerné chvíle. Celý program uzatvoril ohňostroj.

Zdroj: www.trnavka.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.