Na Troch hôrkach mali čokoládový prímestský tábor

(Košice, 27. augusta 2018) – Mladí z košického strediska Tri hôrky zakončili sériu letných táborov obľúbeným prímestským táborom. Ten tohtoročný sa niesol v téme filmu Charlie a továreň na čokoládu. Program bol plný zábavných aktivít, ktoré pripravili animátori a nechýbali hodnotné myšlienky s povzbudeniami do každého dňa.

V pondelok ráno sa deti dostali do továrne na čokoládu ako pracovníci, všetci vo svojej skupinke. Doobeda každá skupina vytvorila vlastný obal čokolády a hľadali stratené recepty pre Willyho Wonku. Nasledovala svätá omša a po nej voľný čas na hranie. Potom začali olympijské hry na rôznych stanovištiach plné behu, skákania, tímovej práce a smiechu.

Utorok odštartovali deň hymnou a kreatívnou hrou, počas ktorej deti spravili z animátorov maskotov skupiniek. Ako ďalšie ich čakali stanovištia, na ktorých zapájali nielen telo aj myseľ. Za splnené úlohy získali písmená, z ktorých vyskladali mená štátov a tým pomohli riaditeľovi továrne. Animátori s deťmi slávili svätú omšu a po nej mali voľný čas. Ten bol vyplnený hrami, oddychom a tancom. Nasledovala Bubblegum párty, kde sa deti vytancovali, zasmiali a spoznali v nových dočasných tímoch. Deň sa pomaly končil, ale animátorky sa postarali o to, aby sa všetci naučili táborový tanec a po ňom si ešte spolu zaspievali hymnu tábora.

Streda bola dňom výletu do Spišských vlachov. Celodenná úloha bola strážiť vajíčko a nerozbiť ho, čo sa nakoniec podarilo viacerým skupinám. Na mieste deti čakali scénky a prechádzka lesom a lúkami, kde plnili úlohy na stanovištiach. Keď sa im podarilo splniť výzvu, dostali oriešky ako bodovanie. Pri jazierku na nich čakala zložitá úloha – postaviť loďky. Po ich stavbe sa išlo na svätú omšu v prírode, na ktorej načerpali nové sily. Oddych s obedom zbehli rýchlo a všetci sa už tešili na otestovanie lodí, ktoré vypustili na jazero. Nasledovala prechádzka až ku vlakovej stanici odkiaľ sa všetci pobrali šťastne domov.

Štvrtok sa začal scénkou a hrou, pri ktorej si deti zabehali s papierikmi v rukách a lúštili zašifrovaný odkaz. Behalo sa aj naďalej, ale rôznymi štýlmi, dokonca celá skupinka naraz, aby nazbierali body. Po svätej omši a obede nasledovali vodné aktivity, ktoré si deti aj animátori užili naplno. Po nich sa deti mohli voľne hrať, ale suchí ešte nezostali, pretože, keď animátori pribehli, začala sa vodná vojna. Krásny a zábavný deň zakončili táborníci v suchom oblečení s čokoládou v ruke a táborovou hymnou na perách.

Posledný deň sa začal hrou, pri ktorej sa deti vybehali, pretože potrebovali uniknúť animátorom a nazbierať body. Nasledovali menšie turnaje medzi skupinkami. Poobede deti čakali nakreslené mapy, vďaka ktorým sa dostali k stanovištiam a odkazu od Willyho Wonku. Program upozorňoval na dôležitosť rodiny a zakončilo ho vyhlásenie poradia skupiniek po zrátaní bodov, ktoré získavali celý týždeň. Všetci dostali sladkú odmenu a po úžasných zážitkoch sa rozlúčili so svojimi animátormi.   

„Dúfame, že deti si odniesli ponaučenia z každého dňa, ktoré mohli vidieť v scénkach s hlavnými postavami z Charlieho továrne na čokoládu. Tešíme sa na nich aj na ďalšie leto. Veríme, že sa všetci zabavili a budú mať rodinu na prvom mieste rovnako ako Charlie,“ odkazujú mladým animátori.

Zdroj: 3horky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.