Na Troch hôrkach v Košiciach zažil Don Bosco pravé oratórium

(Košice 14. apríla 2013) – Sprevádzaný veselým spevom a hudbou prekročil Don Bosco chvíľu po jednej hodine popoludní dvere kaplnky Panny Márie Pomocnice kresťanov na Troch hôrkach v Košiciach. Vítali ho školáci, študenti, dospelí, ale aj zástupcovia staršej generácie.

Presklená urna s relikviami dona Bosca bola uložená v herni spojenej s kaplnkou, ako by to iste chcel – tam, kde sú mladí. Po privítaní a úvodnej liturgii slova sa v pravidelných cykloch striedalo ticho, čítanie Spomienok Jána Bosca a hudba v podaní spoločného, chlapčenského aj detského zboru. Zároveň bola otvorená aj čajovňa, kde sa mohli návštevníci občerstviť a sledovať prezentáciu fotiek a videí z rôznych akcií, ktoré sa konali na Troch hôrkach.

Vďaka priaznivému počasiu sa mohli ľudia zdržiavať aj vonku a zhovárať sa. Deti mohli využívať preliezky a ihriská. Don Bosco sa tak dostal do prostredia, ktoré mu bolo známe a milé – do oratória, kde nechýba modlitba, hra, veselosť a hudba. Podľa odhadu direktora Pavla Boku si počas troch hodín prišlo uctiť zakladateľa saleziánov asi tisíc ľudí.

Tesne pred 16:00 sa všetci prítomní zhromaždili pred kaplnkou na spoločnú fotku s donom Boscom. Za radostného potlesku vyrazili autá s relikviami do strediska na Kalvárii, sprevádzané ďalšími trúbiacimi vozidlami.

Informoval: Ján Tomaštík

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.