Na Valdoccu dostali misijné kríže

(Turin 3. októbra 2012) – V nedeľu 30. septembra vyvrcholila v Turíne na Valdoccu príprava nových saleziánskych misionarov a misionariek, členov 143. saleziánskej misijnej výpravy. Počas svätej omše, ktorej predsedal hlavný predstavený saleziánov don Pasqual Chavez prijalo misijný kríž z jeho rúk 45 saleziánov. Prítomna bola aj hlavna predstavena sestier FMA sr. Yvonne Reungoat, ktorá odovzdala misijný kríž 15 sestrám. 

Misionári pochádzajú zo všetkých kontinentov sveta, no najviac (17) ich je z Vietnamu. Medzi misionarmi boli prítomní aj saleziáni zo Slovenska: don Marián Ondriaš – pracuje medzi rómami na Luniku IX v Košiciach, don Peter Pagáč – odchádza na misiu do Londýna a koadiutor Peter Červeň, ktotý je určený do Azerbajdžanu. Zo sestier to bola sr. Kamila Seidlová. Na slávnosti sa zúčastnil aj slovenský provinciál don Karol Maník a provinciálka sestier FMA, sr. Jana Kurkinová. 

Členom tejto misijnej výpravý je aj don Jerald Maria David, salezián z Indie, ktorý už patri do slovenskej provincie a je určený na misiu na Sibíri v Jakutsku. 

121002_krize_1.jpg
121002_krize_2.jpg
121002_krize_3.jpg
121002_krize_4.jpg

informoval: Karol Maník SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.