Na Valdoccu otvorili Múzeum Dom dona Bosca

(Turín, 14. októbra 2020) – O obnovu saleziánskych miest požiadala hlavného predstaveného a jeho radu 27. generálna kapitula v roku 2014; aby sa z nich stalo niečo špeciálne pre saleziánsky svet. Toto rozhodnutie prinieslo novinku: Múzeum Dom dona Bosca. Slávnostne ho otvorili v Turíne na Valdoccu v nedeľu 4. októbra, kedy hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime uskutočnil symbolické prestrihnutie pásky. Sprevádzal ho jeho predchodca don Pascual Chávez a tiež matka Yvonne Reungoat, generálna matka Dcér Márie Pomocnice.

Webstránka Múzea Dom dona Bosca: www.museocasadonbosco.it

Namiesto „Izbičiek dona Bosca“, kde bolo možné spoznať prítomnosť dona Bosca na Valdoccu, môžu dnes návštevníci podrobne spoznať realitu Pinardiho šopy a domu, prvého sídla oratória dona Bosca. „Tu, v týchto prostrediach sa zrodila pedagogika, ktorá zmenila život don Boscových chlapcov. Tu žilo 11 ľudí, ktorých Cirkev už vyhlásila za ctihodných, blahoslavených alebo svätých. To znamená, že Valdocco bolo školou ľudskosti a svätosti; a my chceme toto dedičstvo odovzdať svetu,“ uviedol na tlačovej konferencii pri príležitosti predstavenia nového múzea hlavný predstavený.

Don Artime tiež oznámil, že pre posilnenie Valdocca ako miesta saleziánskej historickej pamäte budú najdôležitejšie dokumenty o počiatkoch kongregácie presunuté z ústredného archívu do Múzea Dom dona Bosca.

Salezián don Cristian Besso, ktorý je zodpovedný za projekt Múzea, o tomto diele hovorí: „V Múzeu Dom dona Bosca sme sa pokúsili predstaviť túto dlhú cestu mladíckej svätosti počnúc rokom 1846…  Saleziánska komunita na Valdoccu s potešením sprístupňuje túto vzácnu perlu všetkým vám a celému svetu. Toto múzeum bude svedčiť o veľkosti dona Bosca, prvého saleziánskeho spoločenstva a o odvahe nespočetných mladých ľudí a pedagógov, ktorí neustále hľadia na tohto otca a učiteľa mladých.“

Nové Múzeum Dom dona Bosca sa veľmi líši od predchádzajúcej expozície z roku 2000. Celková plocha je teraz asi 4 000 metrov štvorcových a zahŕňa 27 výstavných priestorov. Cieľom je vyrozprávať históriu budov. Verný originálu je obzvlášť suterén, ktorý je preplnený prirodzeným svetlom a je spojený priamo s izbou dona Bosca, v ktorej prešiel do večnosti.

ANS, OnMiSDB

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.