Na výstave EXPO v Miláne sa uskutočnil Deň dona Bosca

(Miláno, Taliansko, 16. júla 2015) – „Všetkých vás osobitne vítam, spoločne s EXPOm vám ďakujeme, že ste prišli a že ste prišli v takom hojnom počte (…) obzvlášť pre rozličné spôsoby, akými pomáhate tým, ktorí sú v ťažkostiach, ako saleziánska rodina,“ privítal prítomných don Bruno Antonio Pasquino, zodpovedný za Deň saleziánskej rodiny na Expe, v Dome don Bosco, ktorý ukazuje návštevníkom z rôznych častí sveta dôležitosť „nasýtenia planéty“ výchovou a formáciou detí a mladých.

2015 07 16 ANS EXPO 2

Deň dona Bosca v Dome dona Bosca na Expo 2015 – deň venovaný saleziánskej rodine – bol naplnený rôznymi udalosťami a radosťou, ktorá charakterizuje prácu saleziánskej rodiny s deťmi a mladými vo svete.

Deň otvorili piesňou k donovi Boscovi, ktorú zahrala mladá skupina z Portugalska. Po nej poskytli rozhovor talianskemu denníku Avvenire hlavný predstavený Saleziánov dona Bosca, don Ángel Fernández Artime, generálna matka Dcér Márie Pomocnice kresťanov Yvonne Reungoatová a svetová koordinátorka Saleziánov spolupracovníkov, Noemi Bertolová. Hlavný predstavený znovu zopakoval, že pre saleziánov a saleziánsku rodinu „vychovávať znamená nechať rásť dobro mladých ľudí“. Generálna matka zdôraznila, že spoločnosť stále potrebuje rozoznávať úlohu žien a je potrebné pochopiť, že „vychovávať mladé ženy a dievčatá znamená vychovávať generáciu“. Na záver pani Noemi Bertolová hovorila o dôležitosti rodiny pre mladých ľudí a ako „saleziáni spolupracovníci reprezentujú rodinu medzi mladými“.

2015 07 16 ANS EXPO 1

Na konci podujatia, pred návratom do Domu don Bosco, sa hlavný predstavený poďakoval tímu, ktorý má na starosti pokračovanie tohto projektu saleziánskej rodiny. Návštevníci Dňa dona Bosca sa ešte zastavili v pavilónoch Caritas, Svätej Stolice a ďalších. Pred Domom don Bosco sa uskutočnilo ešte tanečné vystúpenie z Ázie a Afriky a vystúpenie klauna.

ANS, Andrés Felipe Loaiza SDB, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.