Na žilinskej SOŠ sv. Jozefa Robotníka hovorili o práci učiteľa v budúcnosti

(Žilina, 6. novembra 2018) – V Žiline sa školili učitelia Strednej odbornej školy sv. Jozefa Robotníka pod vedením lektora z Podnikateľskej univerzity, ktorá už od roku 2000 pomáha podnikateľom na Slovensku prostredníctvom inovácií a rozvoja schopností a zručností svojich klientov.

V pondelok 29. októbra, počas riaditeľského voľna, sa stretli pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci školy v priestoroch saleziánskeho domu v Žiline. Po úvode venovanom inováciám nasledovala diskusia s viacerými hosťami.

Zamestnávateľov zastupoval pán Jozef Poláček. „Sú ochotnejší, chcú sa posunúť dopredu, rozmýšľajú nad robotou, hľadajú riešenia,“ odpovedal na otázku z publika, v čom sú absolventi z tejto školy iní, keď prídu pracovať k nim do firmy.

Jednou z tém školenia bolo poslanie školy. „Tam, kde nie je vízia poslania, niečo viac, ľudia sa trápia a vyhoria omnoho skôr. Je to veľmi ťažké,“ uviedla zástupkyňa zamestnancov školy pani Petra Mieresová, ako jeden z dôvodov, prečo učí práve na saleziánskej škole.

Posledným hosťom diskusie bol riaditeľ školy Igor Pecha. Oživiť si poslanie, ktoré by prinieslo spolupodielanie sa na ňom, nielen na úrovni vykonania nejakej činnosti, ale na úrovni osobného zaangažovania sa, považuje za jednu z aktuálnych, i keď nie akútnych výziev.

V ďalších blokoch sa účastníci školenia dotkli témy práce učiteľa v budúcnosti. Snažili sa nájsť a pomenovať možné problémy súvisiace s prácou v škole a pomocou moderovaných workshopov hľadali i možné riešenia. Celé stretnutie sa nieslo v priateľskom a rodinnom duchu, typickom pre saleziánske prostredie.

Daniel Imriška

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.