Náboženská výchova by podľa dona Reimera mala byť zameraná na celistvý rozvoj žiaka

(Nitra/Poprad, 3. septembra 2021) – Autori nového kurikula náboženstva/náboženskej výchovy sa stretli na dvoch pracovných stretnutiach s overovateľmi. Prvé sa konalo 23. augusta v Nitre, druhé o deň neskôr v Poprade. Koordinátor projektu salezián don Tibor Reimer na stretnutí bližšie priblížil podstatnú zmenu v rozvoji náboženských kompetencií v novom kurikule.

„Novinkou nového kurikula je, že náboženská výchova sa zameriava na rozvoj náboženských kompetencií. Počas vyučovacích hodín sa nekomunikujú len obsahy, ale pozeráme sa na žiakov a ich získané kompetencie v rámci náboženskej výchovy. Tá by mala byť zameraná na celistvý rozvoj žiaka v piatich dimenziách: vnímať, poznávať, komunikovať, rozhodnúť sa a nasledovať,“ vysvetlil don Reimer.

Na stretnutí boli prezentované pripomienky zo strany overovateľov z prvého roka overovania, ktoré bolo poznačené mimoriadnou situáciou v súvislosti s pandémiou Covid-19. Keďže vyučovanie väčšinu školského roka prebiehalo dištančnou formou, nebolo možné objektívne zhodnotiť a pripomienkovať všetky tematické celky nového kurikula. Overovanie teda pokračuje v nasledujúcom školskom roku.

Zdroj a foto: tkkbs.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.