Nadšení mladí robia prvé animátorské kroky

(Kubrica, Svit, 4. apríla 2013) – Tretí marcový víkend, snehová kalamita, telefonáty – „Koná sa ŠpA? Nezrušili ste ju?“ V Kubrici pri Trenčíne (kde snehu nebolo skoro vôbec) a v Svite (tam to už bolo trošku komplikovanejšie) sa aj napriek tomu zišlo takmer 50 mladých nadšených animátorov spolu s ich školiteľmi – pokračovali sme druhým kurzom Školy pre animátorov.

Po úvodnom lámaní ľadov (nikde možno aj doslova) a akčného opakovania predchádzajúceho kurzu nás čakala téma osobného prístupu a sprevádzania jednotlivca. Spoločne sme sa zamýšľali nad našimi deťmi a mladými, ktorí nám boli zverení. Boli sme inšpirovaní obrazom Vincenta van Gogha – Prvé kroky, ktorý nás sprevádzal počas celého kurzu. Mali sme možnosť zamyslieť sa nad troma postavami obrazu a premietnuť ich do našich životov. Láskavý a čakajúci otec, radostné dieťa, ktoré sa nebojí robiť prvé kroky a milujúca sprevádzajúca matka, ktorá sa nebojí pootvoriť bezpečnú náruč, aby dieťa mohlo vykročiť.

Ku konkrétnym zručnostiam, ktoré si mohli účastníci odniesť, patril nácvik a pochopenie empatického počúvania, zásady, obsahy a bariéry komunikácie s mladými. Sobotňajší večer patril zábave, hrám a utužovaniu vzťahov. A ako inak, vzťahy sme utužovali i s Bohom – večernou adoráciou.

Nedeľné doobedie sme venovali zhrnutiu celého kurzu v réžii našich nádejných animátorov. Zvládli sme to bravúrne a spoločne sme ďakovali za čas, ktorý sme mohli byť spolu. Ako dôkaz prikladáme jednu z reakcií na kurz: „Stále myslím na náš druhý kurz. Neskutočne dobre mi tam bolo. Naozaj bola zábava, nové veci, prehĺbenie vzťahov a super zážitky. Už sme sa stihli aj na našom animátorskom stretku zahrať jednu hru z kurzu! Ďakujem Bohu, že som sa zahlásila práve minulý rok a práve do tejto skupiny, takže som mohla spoznať týchto ľudí.“

Informovala: Soňa S.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.