Najnovší Saleziánsky magazín aj o miestach dona Bosca

(Bratislava, 1. júna 2015) – Hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime povzbudil saleziánsku rodinu, aby v roku dvestoročnice dona Bosca putovala na miesta, na ktorých tento svätec žil a pôsobil. Pre tých, ktorí nebudú mať to šťastie prinášame v prvom júnovom Saleziánskom magazíne Tému o miestach dona Bosca. Prostredníctvom fotografií a svedectiev môžete spoznať sväté saleziánske miesta alebo si na ne zaspomínať.

Ako to vyzeralo na Dni otvorených dverí na Mamateyovej a čo odkázal otec biskup Mons. František Rábek miništrantom na šaštínskej Púti miništrantov sa dozviete v reportážach.

V Rubrike Svedectvo privítame mladého animátora z Popradu – Matúša Palgutu, ktorý nám povie, akú úlohu zohrali don Bosco a saleziáni v jeho živote.

 

red.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.