Napriek zime sa rozpálili srdcia Duchom Svätým

(Bratislava, 12. novembra 2021) – Po roku a pol prípravy sa v sobotu 6. novembra na bratislavskej Miletičke zavŕšila cesta k prijatiu sviatosti birmovania pre 63 birmovancov. K 54 mladým z Miletičovej sa pridalo päť dospelých a doplnila ich štvorica birmovancov, ktorí sa nemohli zúčastniť birmovky vo svojich farnostiach.

Tentokrát sa slávnosť nekonala v kostole, ale vonku na terase nového oratka, vďaka čomu mohlo byť prítomných okolo 600 ľudí. Aj tu však boli dodržiavané opatrenia – rúška a sedenie s rozostupmi.

Sviatosť birmovania prišiel vyslúžiť otec biskup Jozef Haľko. V kázni mladým pripomenul, že napriek sťaženým podmienkam počas prípravy sú tu a niečo nové sa začína. Takisto im povedal, že sú poslaní do sveta, aby svedčili o Kristovi a boli zapálení pre Krista.

Po homílii sa začal samotný obrad birmovania, kedy birmovanci prichádzali hore k otcovi biskupovi, ktorý ich pomazal krizmou a následne aj pozdravil. K hladkému a plynulému priebehu napomohli animátori birmovancov.

Pred koncom sv. omše sa birmovanci ešte poďakovali Mons. Haľkovi, donovi Františkovi Kubovičovi a farárovi donovi Mariánovi Husárovi. Po požehnaní sa v sprievode za otcom biskupom presunuli k soche dona Bosca, kde si spravili spoločnú fotku. Slávnosť zakončili jednoduchým pohostením.

Informoval: Patrik RosivalFoto: Tomáš Slezák

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.