Náročný deň priniesol vynovené direktórium

(Šachtičky, 10. mája 2013) – Celý deň kapitulní otcovia venovali pripomienkam a hlasovaniu o novom provinciálnom direktóriu. Komisia v zložení Ižold, Drška a Seman P. do textu zakomponovali pripomienky komunít. Počas dopoludnia skupiny sedeli nad textom a pripomienkovali ho. Popoludnie strávilo zhromaždenie spoločne na zapracovaní posledných pripomienok. Takto „prelúskaný“ dokument zhromaždenie pred večerou takmer jednohlasne schválilo.

K samotnej metodológii sa vyjadril najmladší účastník Jozef Kmec: „Od starších bratov som počul, že podobné schvaľovania zvykli byť dosť dlhé a únavné. Napriek tomu, že sme celý deň pracovali, šlo to až prekvapivo hladko. Vraj bol trošku pozmenený spôsob schvaľovania, zdá sa mi, že to bola dobrá zmena.“

Čo to vlastne provinciálne direktórium je? Stanovy a Pravidlá sú rovnaké pre všetkých saleziánov na celom svete. Direktórium si každá provincia upravuje sama. Sú v ňom zozbierané konkrétne základné usmernenia bežného chodu provincie. Obsahuje články o formácii, komunite, poslaní, chudobe, čistote, poslušnosti.

Rannú sv. omšu celebroval Fero Kubovič, príhovor predniesol Jozef Ragula a trojicu čerstvých štyridsiatnikov doplnil Peter Timko. Pri večernom slovku sa tiež vystriedali tri osoby: provinciálka Jana Kurkinová, misionár Vladimír Fekete a provinciál Karol Maník.

Provinciálka sestier sa poďakovala za ponuku prísť na provinciálnu kapitulu. „Som na prvej kapitule vôbec. Je to môj debut. Na začiatku mojej služby som sa tejto ponuke potešila.“ Provinciálka aj so svojou vikárkou priniesli aj tri dary: olivový kvet, ručne maľovaný obraz a súdok piva. Misijná skúsenosť z Azerbajdžanu bola síce zaujímavá, ale väčšina počúvajúcich netrpezlivo očakávala zverejnenie prvej časti tohoročných personálnych zmien. Keďže prekvapení bolo iba zopár, večer sa niesol v družnej debate a osobných rozhovoroch.

Informoval: Maroš Peciar SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.