Narodeniny väzneného saleziána spestrila mezzosopranistka

Pohreb dona Pobieckeho štátna moc pred 29 rokmi okorenila obecnou brigádou. V Bohdanovciach nad Trnavou si pripomenuli nedožité sté narodeniny rodáka ThLic. Pavla Pobieckeho SDB (1.7.1912 – 18.4.1983). Na slávnosti, ktorou doslova žila celá dedina, sa zúčastnili aj jeho saleziánski spolubratia. Svätú omšu vo farskom  Kostole sv. Petra a Pavla celebroval don Jozef Ižold, homíliu si pripravil diakon Zlatko Kubanovič.

Dôstojnú hudobnú kulisu počas svätej omše vytvorila miestna spevácka skupina Žofia a vyšperkovala ju mezzosopranistka Lucia Duchoňová, praneter dona Pobieckeho. V doprovode Alžbety Pobieckej okrem osvedčenej klasiky pridala aj novinku vo svojom repertoári Ave Mariu od Charlesa Camilla Saint-Saensa.

Obec, farnosť a slovenskí saleziáni pripravili aj graficky výpravný buklet s veľkou výpovednou hodnotou. Vo výstižnej skratke mapuje tristný život dona Pobieckeho. Moderátorka slávnosti Mária Tomeková pozvala prítomných i na prezentáciu dochovanej fotodokumentácie a prehliadku výstavných panelov, na ktorých sa viacerí aj spoznávali a oprášili svoju pamäť.

Za príbuzných si emotívne zaspomínala najmladšia neter Nela Duchoňová. Záver patril tichej modlitbe pri hrobke dona Pobieckeho, kde starosta obce Miroslav Sučák a správca farnosti František Mrkva za všetkých Bohdanovčanov položili s vďakou veľkú kyticu kvetov.

Zlatko Kubanovič ako dôverný znalec životných osudov dona Pobieckeho poćas kázne priblížil a ľudsky oživil osobnosť tohto vzdelaného saleziánskeho kňaza, ktorému komunisti škrtli všetky jeho ľudské plány. Don Pobiecky chcel len slúžiť a odmenou mu bolo dlhoročné väzenie a neskôr pastoračná i občianska izolácia. O obludnosti vtedajšieho režimu svedčí i fakt, že aj jeho pohreb v rodisku bol problém a štátna moc ho okorenila aspoň vyhlásením obecnej brigády.

Hoci o normálnej pastorácii mohol don Pobiecky iba snívať, o jeho plodných duchovných aktivitách vedia len mnohí zainteresovaní a Pán Boh. Aj v Bohdanovciach má prsty v obnove kaplnky, vymaľovaní kostola, krížovej ceste, okenných vitrážach i pokoncilovom prestavaní oltára. A na jeho ľudské kvality si ešte mnohí spomínajú.

120719_pobiecky2.jpg

120719_pobiecky1.jpg

Informoval Robert Vavro

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.