Národnú baziliku postavili pred 250 rokmi Slováci

(Šaštín 17. augusta 2012) – „Tešme sa že prežívame výročie národnej svätyne, čiže hody celého Slovenska,“ privítal pútnikov správca Baziliky Sedembolestnej Panny Márie, salezián Jozef Zachar. Národná bazilika je v Šaštíne už 250 rokov a tak sa cez víkend stovky pútnikov zišli na jednom mieste, aby spoločne prežili slávnosť. 
 
V rámci osláv mali svätú omšu pre pútnikov Peter Mášik, správca farnosti a taktiež bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. Okrem bohoslužieb boli v programe aj svätý ruženec, prednáška o dedičstve sv. Cyrila a Metoda, tichá adorácia, či koncerty.
 
„Vďaka tejto bazilike aj úcta k sedembolestnej a náboženský život začali prekvitať. Úcta k Sedembolestnej sa v našom národe zakorenila práve v čase kríz a útlaku. Aj dnes, práve v čase kríz chceme prosiť, aby nás viedla. Človek dnešnej doby má síce pokušenie vystačiť si sám, no spomeňme si však na známe: Bez Božieho požehnania márne naše snaženie,“ vysvetlil počas kázne Peter Mášik. „Pieta je obraz súcitu s utrpením a krízou. Už len pohľad na ňu prináša pokoj,“ povedal. 
 
Spomenul aj snahu vlády zrušiť sviatok sedembolestnej  ako dňa pracovného pokoja. „Práve návrh predložený v roku 250. výročia posvätenia baziliky sa zdá byť nielenže nevhodným ale aj krokom späť.“ 
 
Plán na výstavbu baziliky vychádzal z projektu paulínskeho kňaza Mateja Vépiho. Počas celej výstavby sprevádzali baziliku finančné problémy. Na celej stavbe sa podieľali rodáci zo Šaštína a okolia. V roku 1756 bol interiér chrámu z väčšej časti dohotovený a začalo sa s výmaľbou svätyne a chrámovej lode, ktorú zhotovil maliar Jozef J. Chamant. V roku 1987 začali opätovné obnovy a rozsiahle práce na bazilike.
 
Aj trojica mladých z Miletičovej sa chcela zúčastniť na výročnej slávnosti  a týmto spôsobom vyjadriť súdržnosť všetkých saleziánskych stredísk na Slovensku. Bola to pre nich možnosť prejsť sa v tamojšom okolí a vypočuť si krátke výzvy Petra Mášika na sobotnej prvej omši z víkendových osláv.
 
120817_sastin.jpg
 
Text: Viktória Drábová
Foto: bazilika.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.