Náš nový provinciál nastúpi do úradu 1. septembra (+priamy prenos)

(Bratislava 31. augusta 2020) – Don Peter Timko (47), doterajší magister saleziánskych novicov, nastúpi v utorok 1. septembra do úradu provinciála Saleziánov dona Bosca na Slovensku. Svoj šesťročný mandát začne pri svätej omši, na ktorej sa saleziáni stretnú v Žiline. Pre okolnosti pandémie koronavírusu, so zachovaním stanovených opatrení, slávnosť bude mať neverejný charakter. Video prenos svätej omše o 9.30 hod bude možné sledovať na facebooku a YouTtube saleziánov.

2020 08 31 uvedenie-do-uradu

Uvedenie do úradu provinciála vykoná hlavný radca saleziánov pre región strednej a severnej Európy don Roman Jachimowicz. Po prečítaní menovacieho dekrétu od hlavného predstaveného nastupujúci provinciál zloží slávnostné vyznanie viery a podpíše príslušný dokument. Spolu s novým provinciálom nastúpi do svojho úradu – rovnako po prečítaní dekrétu a po zložení vyznania viery – aj nový provinciálny vikár. Do tejto úlohy bol na tri roky menovaný don Peter Jacko (43), doterajší direktor saleziánskej komunity v Trnave.

Nový provinciál saleziánov don Peter Timko bol menovaný do úlohy ešte v decembri minulého roka. Do úradu nastupuje po Jozefovi Ižoldovi, ktorý zomrel po ťažkej chorobe v máji tohto roka, v poslednom roku svojho mandátu.

„Prežívam bázeň, lebo ma to presahuje. Nemám na to dostatočné ľudské ani duchovné kvality. A to nehovorím z falošnej skromnosti, ale preto, že je to naozaj tak. Cítim sa podobne ako apoštoli, keď im Pán Ježiš tvárou v tvár niekoľkotisícovému zástupu povedal: „Vy im dajte jesť!“ A ja nemám ani tých biednych päť chlebov a dve ryby. Mojou útechou i priestorom, v ktorom túžim rásť, je však dať s dôverou Pánovi všetko, čo som schopný dať, aby on z toho urobil dostatok toho, čo treba práve teraz pre mladých a saleziánsku rodinu na Slovensku,“ podelil sa o svoje prežívanie situácie don Timko a o svojich prvých krokoch po prevzatí úradu dodal: „Hneď po uvedení do služby provinciála máme naplánované stretnutie provinciálnej rady v novom zložení. Po nej sa v nasledujúcich dvoch týždňoch chcem osobne stretnúť s každým direktorom z našich dvadsiatichštyroch komunít na Slovensku. S direktormi našich troch komunít na misiách sa zatiaľ stretnem len prostredníctvom internetového videohovoru.

Don Peter Timko sa narodil 9. apríla 1973 a pochádza z obce Sedlice neďaleko Prešova. Po absolvovaní strednej školy vstúpil v roku 1992 do saleziánskeho noviciátu a prvé sľuby ako salezián zložil v konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade 14. augusta 1993. Filozofické štúdiá absolvoval v Nave v Taliansku, bol asistentom novicov, teologické štúdiá absolvoval v Turíne a za kňaza bol vysvätený 5. mája 2001 v Žiline. Pôsobil v saleziánskych dielach v Námestove, v ponoviciáte Žiline, od roku 2006 študoval spirituálnu teológiu v Ríme. V lete 2009 nastúpil ako 36-ročný do úlohy magistra novicov v Poprade-Veľkej, kde pôsobil až doteraz, pričom bol aj direktorom komunity.

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.