Návod na projekt života podľa príkladu dona Bosca

(Bratislava, 23. mája 2017) – Saleziáni dona Bosca sekcia pastorácie mládeže prinášajú dotlač úspešného knižného návodu na dosahovanie predsavzatí a prežívanie života v plnosti. Autor Martin Kačmáry SDB ponúka mladým niekoľko postupov a bodov, ku ktorým ho inšpiroval samotný otec a učiteľ mládeže sv. Ján Bosco. Svätec si už po kňazskej vysviacke načrtol niekoľko bodov, ktoré chcel v živote dosahovať. Jeho príklad je aktuálny aj pre dnešných mladých práve prostredníctvom publikácie Biele plátno.

Prvé stránky brožúrky sú cestou k znovuobjaveniu častí človeka, ako sú telo, rozum, srdce a duša. Podľa slov autora, keď sa im nevenuje dostatočná pozornosť samostatne, tak trpí celok. Človek sa potrebuje poznať, aby vedel s čím všetkým môže počítať. Zvyšnéstrany sú akoby návodom na vytvorenie životného projektu, ktorý pomáha premieňať sny a predsavzatia do reality, a tak sa dennodenne pravidelne posúvať o krok ďalej.

„Som rád, že sa nám podarilo pripraviť už tretiu dotlač nenápadnej, ale o to viac zaujímavej brožúrky Biele plátno. Autor, Martin Kačmáry SDB, pripravil materiál, ktorý pomáha mladým vnímať svoj život celistvo a hlavne v ich konkrétnom životnom kontexte "tu a teraz". Je to pomôcka aj pre tých, ktorí sa venujú sprevádzaniu mladých. Prajem dobrodružstvo Ducha na ceste sprevádzania mladých,“ uviedol delegát pre pastoráciu mládeže Pavol Boka SDB.

Inšpiráciou pre tvorbu boli svätci a seriózni učitelia duchovného života, ktorí odporúčajú pracovať na sebe pravidelne a systematicky. „Takáto práca s osobným projektom života nie je technické vypracovanie nejakého plánu, ale je to do srdca a na papier položený dôverný rozhovor s Bohom o mojom živote. V ponuke je teda to, čo pomohlo mnohým pri hľadaní seba samého, pri hľadaní Boha, pri hľadaní svojho povolania,“ priblížil Martin Kačmáry SDB.

Brožovaná kniha Biele Plátno je určená pre tých, ktorí majú sny a chcú pracovať na ich uskutočňovaní. Príkladom ako sa dá k rozhodnutiam postaviť je citácia z knihy Alica v krajine zázrakov a pasáž, v ktorej sa Alica pýta kocúra: „Kadiaľ mám vykročiť?“. „To záleží na tom, kam chceš dôjsť,“ odpovedal kocúr. „Je mi to celkom jedno…,“ povedala Alica. „Potom je jedno, kam pôjdeš,“ povedal kocúr."

„Dnešnéživotné tempo je tak rýchle, že mnohí občaszabúdajú za čímbežia. Klásťsi tútootázku a nachádzať k nej odpoveď je kľúčom k vnútornej spokojnosti. Aj o tom je táto brožúrka. Ponúka návod ako si vytvoriť niečo podobné, čo by zároveň aj reálne fungovalo, a to chceme ponúknuť aj my saleziáni mladým, aby naozaj žili život v plnosti,“ uzatvára autor.                                    Vlastný kúsok Bieleho plátna získate vo vašom stredisku alebo oslovte delegáta pre pastoráciu mládeže na pavolboka@gmail.com.

Kristína Zelná

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.