Návrat k donovi Boscovi – relikvia sa vydáva na cestu

(Bratislava, 11. apríla 2013) – 21. januára 2008 prišiel každému saleziánskemu provinciálovi v Južnej Amerike mail od Václava Klementa, člena hlavnej rady. Písalo sa v ňom, že v najbližších rokoch relikvia dona Bosca absolvuje cestu okolo sveta a navštívi každú provinciu. Najprv príde do Čile a odtiaľ prejde postupne všetky krajiny Latinskej Ameriky.

Úlohou provinciálov bolo vopred dohodnúť kalendár presunov (každá provincia mala mať relikviu priemerne na 17 dní), určiť spolubratov, ktorí ju budú po krajine sprevádzať a prípadne pomôžu pri colných vybavovačkách. Na základe skúseností s putovaním relikvie sv. Dominika Savia v Taliansku (niektorí biskupi si totiž žiadali upraviť trasu, aby relikvia mohla prísť aj do ich katedrálneho chrámu) a tiež kvôli vyjadreniu cirkevného charakteru celej udalosti by bolo vhodné informovať o tomto pláne aj miestnych otcov biskupov. 

Hlavný predstavený don Pascual Chávez posvätil 25. apríla 2009 v Turíne na Valdoccu vozík, na ktorom sú za sklom umiestnené relikvie sv. Jána Bosca. Don Chávez pri tejto príležitosti povedal: „Putovanie relikvií až na kraj sveta má byť v prvom rade pozvaním k úvahe nad hlbokým presvedčením, ktoré dalo životu dona Bosca ohromnú svižnosť a odhodlanie. Chceme zistiť, čo preňho znamenala prednostná láska k mladým, najmä v období ich dospievania, keď začínajú rozvíjať svoju samostatnosť, ale napriek tomu potrebujú dospelých.“

Touto iniciatívou teda hlavný predstavený ešte v roku 2009 odštartoval 6-ročnú prípravu na dvojsté výročie narodenia dona Bosca, ktoré si pripomenieme 16. augusta 2015. Duch prípravy sa nesie v hesle návratu k donovi Boscovi, k jeho historickej, výchovnej a duchovnej skúsenosti v prospech mladých. Don Bosco túto skúsenosť ponúkal samotným mladým, ktorí popri ňom vyrastali a dozrievali v osobnosti. Ponúkal im štýl úplného odovzdania sa práci na spáse mladých duší. „Don Bosco chcel, aby pokračovanie jeho charizmy v Cirkvi bolo zabezpečené vďaka rozhodnutiu sa pre zasvätený život. Aj dnes môže saleziánske hnutie rásť vo vernosti iba vtedy, ak v jeho jadre zostanú silné a životaschopné zasvätené osoby,“ povedal 31. marca 2008 v príhovore k účastníkom generálnej kapituly pápež Benedikt XVI. Týmito slovami akoby predbehol ducha príprav na jubileum.

Zaujímavosťou celej prípravy je, že hlavný predstavený don Pascual Chávez končí svoju službu v marci 2014. Napriek tomu, že aktuálne šesťročie sa venoval zodpovednej príprave celej saleziánskej rodiny na dvojsté výročie narodenia dona Bosca, tesne pred vyvrcholením ju odovzdá svojmu nástupcovi.

 

 

Autor: Maroš Peciar SDBZdroj: Časopis Don Bosco dnes 2/2013

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.