Návrat saleziánok do sýrskeho Aleppa sa blíži

(Sýria, Aleppo, 6. júla 2017) – V uplynulých týždňoch navštívila po piatich rokoch Aleppo provinciálka sr. Lina Abou Naoum, predstavená saleziánok provincie Blízky východ. Na začiatku vojny v Sýrii v roku 2012 musela komunita sestier FMA z bezpečnostných dôvodov opustiť toto mesto.

Provinciálka spolu s dvoma sestrami sa stretli s bratmi saleziánmi a s Maltézskymi rytiermi, s ktorými skúmali možnosti opravy domu FMA a jeho opätovného otvorenia pre prácu s deťmi a mládežou. Stretli sa aj s dvoma melchitskými kňazmi, ktorí prisľúbili spoluprácu a povzbudili ich k znovuotvoreniu komunity. Sýrsky biskup Mons. Georges Abou Khazen im dal svoje požehnanie a mnohí priatelia, spolupracovníci a mladí sa tešia z nádeje na návrat sestier.

Aleppo sa spamätáva po vojne, realita je krutá. Značná časť mesta je úplne zničená. Tisíce ľudí zomrelo, okrem toho je tu množstvo ľudí bez domova, sirôt a utečencov. Asi 1500 sídiel rôznych spoločností bolo zničených a vykradnutých. Mesto má konečne vodu, elektrina je však dispozícii len jednu hodinu denne a v noci.

Návrat obyvateľov je namáhavý kvôli neistote na prístupových cestách. Cestuje sa po vidieckych cestách pomedzi vyľudnené a zničené dediny a uprostred veľkých území okupovaných ISIS alebo skupinami, ktoré sú nepriateľské voči vládnemu režimu.

Dom sestier je plný opadaného muriva, vodovodné potrubia sú prasknuté, múry porušené a podlaha je zničená. Vonkajšie okná sa musia vymeniť aj napriek tomu, že sa o dom starali niekoľkí mladí ľudia a jeden lekár, ktorý v ňom býval.

Sestry sa modlia k Márii Pomocnici za pokoj, zverujúc jej návrat do Aleppa a možnosť ďalej pokračovať vo svojom výchovnom poslaní.

zdroj: www.salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.