Návšteva pápeža Františka v Turíne bude aj saleziánska

2015 06 17 ANS papez(Turín, Taliansko, 17. júna 2015) – Pápež bude mať počas návštevy v Turíne (21.-22. júna) nabitý program. Stretne sa s ľuďmi z rôznych sociálnych sektorov v meste – pracujúcimi, mladými, veriacimi, väzňami, imigrantmi, chorými, kresťanmi iných vyznaní, a samozrejme venuje čas dvom hlavným dôvodom jeho návštevy: uctí si Turínske plátno a vzdá poctu donovi Boscovi v roku jeho dvestoročnice.

Pre saleziánsku rodinu je najzaujímavejšou udalosťou stretnutie v Bazilike Márie Pomocnice kresťanov, naplánované na poobedie v nedeľu 21. júna. Svätý Otec príde z Turínskeho dómu o 15:00 a pôjde k oltáru dona Bosca na chvíľu osobnej modlitby. Bude nasledovať adorácia a spevy, potom pápeža oficiálne privíta desiaty nástupca dona Bosca, don Ángel Fernández Artime a odovzdá mu dar.

Svätý otec potom bude mať príhovor a zakončí udelením požehnania Panny Márie Pomocnice. Po odchode z Baziliky pozdraví mladých zo saleziánskych a diecéznych oratórií, zástupcov Fóra talianskych oratórií a mnohých dobrovoľníkov, zamestnancov, členov saleziánskej rodiny a priateľov dona Bosca. Program sa skončí okolo 16:00.

Pred stretnutím v Bazilike sa pápež František stretne s mladistvými väzňami z väznice Ferrante Aporti pri spoločnom obede. Odkedy bola väznica otvorená v roku 1845, takmer všetci jej kapláni boli saleziáni. Súčasným kaplánom je don Domenico Ricca SDB. Po návšteve baziliky a ďalšieho kostola pôjde Svätý Otec na Piazza Vittorio na stretnutie s mladými z oratórií.

Priamy prenos zo stretnutia v Bazilike Panny Márie Pomocnice budete môcť sledovať v nedeľu 21. júna na TV Lux o 15:00. Pripravené je tiež vysielanie zo stretnutia s mladými o 18:00.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.