Nedeľa plná veselosti

Zvolen 4. októbra 2012) – Už tradične začínal školský rok v stredisku Zvolen podujatím Maxistretko, ktoré sa tentoraz nieslo v znamení citátu dona Bosca: "Buďte veselí, len nehrešte!" Oproti predošlým rokom, vedenie strediska sa rozhodlo toto motto zaviesť aj do jednotlivých stretiek ako hlavnú myšlienku v spoznávaní dona Bosca a tak určili aj cestu, ktorou budú celý rok spoločne putovať.

Hoci podujatie kvôli prebiehajúcim misiám vo farnosti začalo v porovaní s predošlými ročníkmi v neskorší dátum, organizátor sa tešil nielen skvelému programu, ale i priaznivému počtu nových či starých tvárí. Posledná nedeľa v mesiaci začala zaujímavou scénkou zo života dona Bosca prevedenou do modernej doby, ktorú zrahali mladí nádejní animátori. Všetci sme sa dobre zasmiali, ako don Bosco prijal a skrotil mladého mafiána Máriusa Pedersena, čím rozbehol svoje prvé stretká. Smiechu teda nechýbalo a tak sme sa plní veselosti pustili do prvej aktivity.

Po krátkom predstavení animátorov mali za úlohu jednotlivé stretká sa predstaviť pomocou plagátu, na ktorý nakreslili všetko, čo ich vystihovalo. Okrem tohoto plagátu mala každá skupina ešte jeden plagát, tentoraz v tvare puzzle, na ktorý kreslili či písali rôzne súvislosti, ktoré sa im spájali už s vyššie spomínaným citátom. Spoločne sme z tohoto puzzle vytvorili veľký obraz v tvare srdca, čo značilo lásku i jednotu nášho strediska. Keď už každá puzzla bola tam, kde mala, spoločne sme sa odreagovali pri hre Zvieracie dostihy.

Ešte predtým, ako sme sa pomodlili modlitbu k sv. donovi Boscovi a rozleteli sa domov, mali animátori ešte priestor na to, aby si s deťmi dohodli čas aspoň prvého stretka, ak nie i pevný deň i čas. A tak sme sa rozišli, veselí a plní očakávania, čo prinesie nový rok.

121004_maxistretko_1.jpg

 

121004_maxistretko_2.jpg

 

121004_maxistretko_3.jpg

Mária Kvasová, Štefan Moravčíkfoto: Štefan Moravčík

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.