Nemecká provincia oslávila sto rokov prítomnosti saleziánov v krajine

(Würzburg, Nemecko, 9. jún 2016) – V provinciálnom dome Saleziánov dona Bosca v nemeckom meste Würzburg oslavovali sto rokov prítomnosti saleziánov v krajine. Približne tisíc ľudí sa zišlo na trojdňovú oslavu, dokreslenú radosťou zo zdieľania sna dona Bosca dnes. Pri tejto príležitosti prišiel z Ríma hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime.

Do Würzburgu dorazil večer v piatok 3. júna, sprevádzaný svojím sekretárom, donom Horaciom Lópezom. Vypočul si konverzáciu medzi mladými Nemcami a saleziánom kardinálom, ktorý pôsobí v Hondurase, Óscarom Andrésom Rodríguezom Maradiagom o význame saleziánskej charizmy a jeho povolaní.

Sobotu začali svätou omšou, ktorej predsedal kardinál Maradiaga. Nasledovala prezentácia dona Artimeho o hlavných výzvach kongregácie. Prítomní boli aj hlavný ekonóm, koadjútor Jean Paul Muller SDB a nemecký provinciál don Josef Grünner.

2016 06 09 ANS Nemecko2

Poobede sa konala najpozoruhodnejšia časť programu, výlet loďou po rieke Mohan. Hlavný predstavený strávil dve hodiny na lodi spolu s mladými, ktorí prišli z celého Nemecka na oslavy storočnice saleziánskej prítomnosti v krajine. V dialógu počas tohto neformálneho stretnutia mohol don Artime hovoriť otcovským štýlom s mnohými chlapcami a dievčatami z oratórií, ale tiež s mladými v ťažkostiach, ktorí sú adresátmi saleziánskych sociálnych projektov, a s utečencami z rôznych krajín.

Vyvrcholením osláv bola nedeľná svätá omša v mestskej katedrále. Kostol bol naplnený mladými ľuďmi a ďalšími veriacimi, omši predsedal radca pre strednú a severnú Európu don Tadeusz Rozmus. Hlavný predstavený v kázni pripomenul veľký záväzok, ktorý dali saleziáni v roku 1916 – klásť dôveru do mladých ľudí – štýl, ktorý je stále pravdivý a bude aj ďalších sto rokov.

2016 06 09 ANS Nemecko1

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.