Nemecko: Na stretnutí saleziánskych vydavateľstiev z Európy nové nápady a spolupráca

(ANS, Mníchov, 10. mája 2019) – Vytvárať vzťahy spolupráce, podeliť sa o nápady, názory a dobré skúsenosti; pre toto sa zišli na svojom pravidelnom stretnutí po dvoch rokoch, tentoraz v bavorskom Mníchove, zástupcovia saleziánskych vydavateľstiev z Európy. Od 2. do 5. mája viedol stretnutie hlavný radca saleziánov pre spoločenskú komunikáciu don Filiberto González. Za slovenské vydavateľstvo Don Bosco sa zúčastnil jeho riaditeľ Rastislav Sitár a delegát pre spoločenskú komunikáciu don Rastislav Hamráček.

„Som rád, že môžem nielen spoznať jednotlivých zástupcov vydavateľstiev, ale tiež im predstaviť našu prácu tu v Mníchove, v silnom prepojení s mladými z Campus Don Bosco – centrum, ktoré spája viaceré saleziánske inštitúcie vrátane nášho vydavateľstva,“ vyjadril na začiatku pracovného stretnutia laik Stefan Höchstädter, riaditeľ Don Bosco Verlag, nemeckého saleziánskeho vydavateľstva.

Don Filiberto González vo svojom príhovore pripomenul, že podelenie sa o poznatky s mladými a o mladých, to je to, o čo ide vždy saleziánskemu vydavateľstvu. „Preto je dôležité sa stretať, pracovať s aktuálnymi poznatkami o vývoji kultúry, spirituality aj technológií, v duchu dona Bosca.“

Po skončení trojdňového stretnutia účatníci jednohlasne vyjadrili veľkú spokojnosť. Sarah Seddon, zodpovedná za Don Bosco Publications so sídlom v Boltone, v Spojenom kráľovstve, povedala, že pre ňu šlo o „veľkú príležitosť spojiť si mená a tváre a pestovať autentické vzťahy medzi sebou navzájom ako spolupracujúci na tom istom poslaní".

Riaditeľ vydavateľstva Don Bosco, Ing. Rastislav Sitár, zhrnul svoje zhodnotenie stretnutia nasledovne:„Takéhoto stretnutia som sa zúčastnil prvý raz. Veľmi príjemne na mňa zapôsobila priateľská a rodinná atmosféra, ktorá medzi nami vznikla. Pri predstavovaní vydavateľstiev ma veľmi prekvapila rozmanitosť oblastí, ktorým sa jednotlivé vydavateľstvá venujú. Dá sa povedať, že každé sa zameriava na niečo iné. Niektorí sa venujú predovšetkým tvorbe učebníc a pedagogickej literatúry pre školy, ďalší ponúka pomôcky a knižky pre škôlky. Iné vydavateľstvo vydáva odbornú a pedagogickú literatúru alebo literatúru na voľnočasové čítanie pre mládež a dospelých, ďalší zas knižky pre vychovávateľov a katechétov. Je to dané tým, že v každej krajine sú trochu iné podmienky a možnosti. Každý sa snaží pôsobiť v tej realite, v ktorej pracuje. Aj napriek tejto rozmanitosti žánrov sme všetci vnímali, že pracujeme na jednom diele. Všetci do svojich kníh vkladáme saleziánskeho ducha a poslanie. Vzájomne sme sa pri zdieľaní obohatili svojimi skúsenosťami a povzbudili sa do ďalšieho pokračovania v diele. Stretnutie sa konalo pod záštitou dona Filiberta Gonzáleza – radcu hlavného predstaveného pre spoločenskú komunikáciu. Veľmi nám zdôrazňoval, že pri svojej práci musíme pozerať dopredu, pretože robíme predovšetkým pre deti a mládež. V súčasnosti práve mladých ľudí veľmi mení technológia, dochádza k zmene kultúry. Aby sme sa vedeli mladým prihovoriť, je potrebné popri tlačených knihách stále viac uchopovať digitálne médiá, teda „digitalizovať sa“. Zo stretnutia sme sa rozchádzali obohatení o nových priateľov a veľmi povzbudení pracovať na našich dielach najlepšie ako je v našich možnostiach.“

ANS a rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.