Nenechajte si ujsť púť miništrantov do Šaštína a zažite návrat k radosti

PUMIN – púť miništrantov je podujatie, na ktoré sú pozvaní miništranti, ich rodinní príslušníci a kamaráti z celého Slovenska. Prebieha v Národnej svätyni v Šaštíne druhú májovú sobotu, po sviatku sv. Dominika Savia, patróna miništrantov. Tento rok sa PUMIN uskutoční 11. mája a jeho témou bude: Miništrantský COMEBACK k radosti. Inšpirácie bude hľadať v saleziánskej storočnici.

Doobedňajší duchovný program obsahuje workshopy so zaujímavými osobnosťami, sv. omšu a možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Po obede nasledujú športovo-zábavné aktivity. V ponuke sú turnaje vo futbale, florbale a rôzne súťaže na stanovištiach, za ktoré sa môžu miništranti získať zaujímavé ceny. Púť končí krátkou adoráciou. Viac informácií a registráciu na PUMIN nájdete na stránke www.ministranti.sk.

Informoval: Jozef Luscoň, SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.