Nesebecká cesta mladých z Bardejova

(Brezovka, 23. február 2016) – Tohtoročné jarné prázdniny prežila skupinka stredoškolských animátorov trocha inak ako obvykle. Ponorili sa do svojho vnútra a načúvali, čo im chce povedať Boh na duchovných cvičeniach.

Pred ich začatím absolvovala devätnástka mladých krátky spoločný výlet do Ružomberka, kde sa lepšie spoznali, zabavili a utužili vzťahy medzi sebou. Po výlete sa animátori rozdelili na dve skupiny. V prvej sa stretli všetci tí, ktorí boli na duchovných cvičeniach po prvýkrát, druhá skupina bola už o niečo skúsenejšia.

Téma duchovných cvičení Nesebecká cesta oslovila každého. Mladým sa prihováral kazateľ don Stanislav Hurbanič SDB a tiež hostia Marcela a Peter Harčárovci. Stredoškoláci mali možnosť v tichu premýšľať nad svojou cestou k Bohu, otázkou kresťanského povolania, pokušením, nad používaním Svätého písma v živote či nad osobným prežívam svätej omše. Meditácie dopĺňali jednoduché aktivity, ktoré mali dopomôcť animátorom ísť do hĺbky, ticha a modlitby. Čas rozjímania striedali rôzne činnosti ako hry, rozhovory, upratovanie či prechádzka do okolia Brezovky. Večerné zdieľanie sa nieslo v otvorenosti pred ostatnými a zároveň veľkej dôvere a úprimnosti medzi sebou.

Vyvrcholením duchovných cvičení bola celonočná adorácia. Ticho, modlitba a konkrétne predsavzatie je to, čo si mladí odnášajú z duchovných cvičení do každodenného života.

Zdroj: www.pobavi.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.