Nielen odvážna Vaiana, ale aj obetaví animátori pripravili deťom nezabudnuteľný tábor

(Nová Dubnica, 16. augusta 2022) – V dňoch 18. až 22. júla sa v saleziánskom stredisku v Novej Dubnici uskutočnil prímestský tábor pre 130 detí. Prvý takýto tábor zorganizoval už pred 30 rokmi don Peter Šinčík.

Tohtoročný tábor rozpovedal deťom príbeh Vaiany, odvážneho dospievajúceho dievčaťa z ostrova Moana v starovekej Polynézii, ktorá sa vydáva na nebezpečnú plavbu naprieč oceánom, aby zachránila svoj národ ohrozený kliatbou. Počas tejto cesty Vaiana plní dôležitú úlohu svojich dávnych predkov a objaví niečo, čo vždy hľadala – samu seba.

Vďaka odvážnej režisérke a mnohým hereckým talentom z radov animátorov sa podarilo nacvičiť scénky, ktoré deti voviedli do príbehu daného dňa a ktoré, podobne ako minulý rok, zahrali herci ako krátke divadielko v rámci záverečného večera nielen pre deti, ale aj pre ich rodičov a príbuzných.

Počas piatich dní sprevádzal mladých táborníkov podtitul tábora – Pre niečo si ťa vybral. „Boh povoláva a posiela. Možno povedať, že spomedzi mnohých, ktorí boli povolaní k animátorstvu si vybral 35 mladých ľudí, ktorým dal na tento rok špeciálne poslanie, vstúpiť na pár dní do života detí ako ich starší kamaráti a odovzdať ďalej to, čo možno ešte pred pár rokmi sami zažili ako účastníci na podobnom tábore. Zveril im neľahké poslanie,“ píšu saleziáni na svojom webe.

Prípravy začali už pár mesiacov pred táborom. Počas tábora prichádzali animátori už hodinu pred deťmi, aby sa spoločne modlili a pripravili všetko potrebné na daný deň. Po odchode detí zase nasledovalo hodnotenie dňa, upratovanie, precvičovanie scénok, príprava pomôcok na ďalší deň. Mnohí odchádzali zo strediska neskoro večer. Ako zaznieva v modlitbe Večerné slovo: „Pracovali a netúžili po odpočinku, obetovali sa a nečakali inú odmenu ako vedomie, že splnili Tvoju svätú vôľu.“

Čo všetko deti počas týchto pár dní zažili si môžete pozrieť na videách a fotkách na sociálnych sieťach: hry, výlet, kúpalisko, mestskú hru, no najmä množstvo spoločne prežitých chvíľ, zážitkov a spomienok na celý život. Akousi formou poďakovania bol záverečný piatkový galavečer, ku ktorému prispeli aj mnohí rodičia a dobrodinci rôznymi dobrotami.

Zdroj: faranovadubnica.sk

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.