Nielen slovenskí odchovanci dona Bosca sa stávajú mladými lídrami

(Viničné, 15. mája 2013) – Začiatkom mája sa vo Viničnom (pri Pezinku) konalo 4–dňové podujatie pod hlavičkou Združenia exallievov don Bosca na Slovensku s názvom Škola lídrov. Po belgickom Liege (2011) a talianskych Benátkach (2012)  bolo Viničné tretím a zároveň posledným miestom konania projektu svetovej konfederácie exallievov pre Európu.

Stretnutia sa zúčastnilo 29 zástupcov z Talianska, Španielska a Slovenska. Hlavným poslaním podujatia bolo vzdelávanie mladých budúcich lídrov a zároveň ich pod heslom „Educare come don Bosco“ (Vychovávať ako don Bosco) motivovať, podporovať a naučiť zručnostiam a znalostiam potrebným k úlohe zodpovedných vodcov.

Spolu s mladými exallievmi do Viničného prišli aj prezidenti a delegáti národných federácií zo Španielska, Talianska, Francúzska a Česka, ktorí na „Stretnutí prezidentov“ preberali budúce smerovanie tak európskej federácie, ako aj jednotlivých národných zložiek. Svojou účasťou podujatie podporili aj svetový delegát z Dominikánskej republiky José Pastor Ramírez SDB a prezident svetovej federácie exallievov Francesco Muceo.

Interaktívny 4-dňový program otvoril slovenský delegát Ivan Žitňanský SDB prezentáciou o histórií Slovenska a príchode saleziánov (don Zlatko Kubanovič). Prednášky, ktoré boli prevažne v Taliančine, posilňovali a povzbudzovali v mladých exallievoch úlohu a poslanie lídrov inšpirovanú životom a učením dona Bosca. Profil a identita exallieva, ľudské, kresťanské a saleziánske hodnoty, komunikácia a spolupráca v rámci Európy, charizma zložiek saleziánskej rodiny, význam ľudských zdrojov, nové technológie, stanovy svetovej konfederácie, ako pritiahnuť nových členov, vlastnosti dobrého manažéra a lídra – to boli témy, ktoré zazneli z úst jednotlivých prednášajúcich. Touto cestou treba vyzdvihnúť prínos každého jedného z nich – dona Ivana Žitňanského, dona Maroša Peciara, dona Štefana Turanského, dona José Pastora Ramíreza, dona Guida Errica, Luisy Bertiato, Dominicy Sapienzi, Angela Guidiňu a Slávky Brigantovej, ktorá oslovila svojím osobným svedectvom vloženým do pútavej prednášky.

Okrem vzdelávania má Škola lídrov za cieľ vytváranie vzťahov a sieťovanie členov z rôznych európskych krajín, takisto aj posilnenie vzťahu s Bohom cez osobnosť dona Bosca. Tak ako každodenná svätá omša, ranná a večerná modlitba posilnili duchovný odkaz tohto podujatia, wellness a športové aktivity ponúkali možnosť relaxu.

V rámci kultúrneho programu pripravili organizátori pre účastníkov program, ktorý spájal zoznamovanie, prezentáciu kultúry a zvykov jednotlivých krajín, ako aj predstavenie Slovenska ako tradičnej a modernej krajiny zároveň. Vo štvrtok večer sa v Galbovom mlyne udial medzinárodný večer „Serata internazionale“, kde každá jedna krajina predstavila svoje národné špeciality, nápoje, kostýmy, tance, hymny a ľudové piesne. V piatok poobede všetci spoločne navštívili Bratislavu a aj vďaka výkladu sprievodcov spoznali Bratislavský hrad, centrum mesta a saleziánske strediská na „Mamateyke“ a „Miletičke“.

Záverečný piatkový večer sa niesol v slovenskej réžii. Výroba syrov, umelecké rezbárstvo, paličkovaná čipka, slovenská medovina boli malou ukážkou z mnohých tradičných slovenských remesiel. Bohatý catering ponúkal slovenské špeciality od tradičných bryndzových halušiek, kapustnice, strapačiek cez mäsové dobroty ako klobásky, kačacie a kuracie stehná, až po sladkú štrúdľu, záviny a iné dobroty. V programe vystúpil ľudový súbor Kremienok ocenený „standing ovation“ od zahraničných návštevníkov, ktorí sa mohli naučiť základné kroky mazurky. Z radu slovenských exallievov vystúpili aj bratia Cerovci, ktorí zahrali na fujare a pastierskej píšťale. Celý program sa niesol v príjemnej uvoľnenej nálade. Okrem účastníkov „Školy lídrov“ a „Stretnutia prezidentov“ sa ho zúčastnili aj niektorí facilitátori zo Slovenska spolu so svojimi rodinami. Svojou návštevou nás poctil aj provinciál saleziánskej rodiny na Slovensku don Karol Maník.

Rozlúčkové doobedie bolo zároveň ukončením 2. trojročnice projektu svetovej konfederácie pre Európu. V rámci neho bol každému účastníkovi všetkých troch ročníkov odovzdaný pamätný diplom. Silné povzbudenie zaznelo z úst svetového delegáta dona José Pastora Ramíreza, ako aj prezidenta svetovej federácie Francesca Mucea, ktoré nabádali k väčšej zainteresovanosti a aktivite exallievov a taktiež aj k šíreniu don Boscovho odkazu. Stretnutie ukončila slávnostná sv. omša celebrovaná provinciálom donom Karolom Maníkom. Veríme, že odkaz a svedectvo tohto stretnutia posilnia identitu odchovancov dona Bosca a rovnako aj spolupatričnosť a spoluprácu členov celej federácie.

 

Informovala: Anna Hortová, PR manažérka Združenia exallievov don Bosca na Slovensku

Foto: Jozef Jablonický

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.