Nitrianski miništranti putovali za donom Titusom

(Bratislava, 20. februára 2018) – Viac ako päťdesiat miništrantov z Nitry a okolia si urobilo 8. februára púť k donovi Titusovi do Vajnor. Sprevádzal ich školský duchovný Peter Šabo a tiež dve rehoľné sestry zo spoločenstva Rodiny Panny Márie.

2018 02 20 ministranti Nitra1

Prihovoril sa im don Jozef Luscoň SDB, ktorý výklad popretkával rôznymi otázkami aj súťažou. Miništrantov oslovila návšteva miest, ktoré súvisia so životom dona Titusa. Zvonku si obzreli jeho rodný dom i miesto, kde malý Titus videl vracajúcu sa púť zo Šaštína, po ktorej bol zázračne uzdravený. Navštívili vajnorský cintorín a potom sa presunuli do saleziánskeho oratória na Miletičovej ulici.

2018 02 20 ministranti Nitra3

„Aj toto bolo šťastné riešenie, pretože miništranti si tu s nadšením zašportovali, zmerali sily a vôbec, videli zariadenie, v ktorom sa Titus cítil ako ryba vo vode. Titus ho navštevoval v Šaštíne a tu, na Miletičovej ulici dokonca robil asistenta. Teda pripravoval mladým program. Unavení, ale šťastní sme sa nakoniec vrátili domov. Všetkým vďaka za pekný program,“ odkazuje don Luscoň.

2018 02 20 ministranti Nitra2

Informoval vdp. Peter Šabo

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.