Nová časť relácie Viera do vrecka rieši tému odpustenia

(Bratislava, 23. apríla 2019) – Ako vyjsť z väzenia neodpustenia? Musím odpustiť hneď? Aké druhy odpustenia existujú?

Pozvanie do aprílového vydania relácie Viera do vrecka prijal delegát pre saleziánsku rodinu don Pavol Grach SDB, český premonštrát o. Marek František Drábek a psychiatrička – psychoterapeutka MUDr. Daniela Hrtúsová.  

 

Predchádzajúce diely a bonusové videá si môžete pozrieť na saleziánskom youtube kanáli.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.